Učenje na prostem pri nas in po svetu

Outdoor learning in our country and around the world

Irena Kokalj, Center šolskih in obšolskih dejavnosti

Povzetek

Učenje na prostem ni nekaj novega. Šolo v naravi, učenje zunaj, doživljajskost so se šli vsi naši predniki, pa ne le pred milijoni leti, ampak še pred 100, 50 leti. To je bilo del odraščanja, del življenja, ki je bilo vedno povezano z naravo.

A današnji način življenja zahteva, da je potrebno učenje na prostem sistemsko vključiti v šolski prostor. V Sloveniji imamo veliko srečo, da je učenje na prostem sistemsko spodbujeno v okviru dni dejavnosti, šole v naravi in terenskega pouka. Imamo idealne pogoje, da naravo uporabljamo kot učilnico, telovadnico, igrišče, ustvarjalnico ali prostor sprostitve.

Programe na prostem izvajajo tudi v mnogih državah po svetu. Gotovo je vodilna na tem področju Velika Britanija, pa tudi države kot so Norveška, Danska, Finska, Avstralija. Kako je učenje na prostem v Sloveniji primerljivo z drugimi državami? Primerljivih raziskav med državami, kjer bi bila vključena tudi Slovenija, je zelo malo. Vseeno pa lahko primerjamo prednosti sistema v Sloveniji z drugimi državami.

Učenje na prostem ima svoje zakonitosti, ki zahteva posebne didaktične pristope in metode, aktivne oblike učenja, tudi uporabo IKT tehnologije. Tudi pri učenju na prostem je potrebno spremljati učni proces, strukturirati dejavnosti in program, določiti cilje, da je učenje na prostem najbolj učinkovito. Izvedba je možna tudi na daljavo.

Za poučevanje na prostem pa mora imeti tudi učitelj določena znanja in kompetence. V CŠOD jih uporabljamo in razvijamo že skoraj tri desetletja.

Ključne besede: učenje na prostem, pouk na prostem, šola v naravi, CŠOD.

Viri