Razvoj likovnega ustvarjanja pri najmlajših učencih

Development of Creativity in Young Learners

Jelka Bojc, OŠ Fram

Povzetek

Otroško ustvarjanje se začne s prvimi risarskimi potegi, ki so osnova za nadaljnje likovno ustvarjanje in kreativno izražanje. Sledi z različnimi materiali in pripomočki jih uvajajo v smiselno kombiniranje ter prepoznavanje rabe barv, oblik in kombinacij le-teh. V začetnem obdobju se srečujejo z barvnim kombiniranjem in ustvarjanjem različnih linij s pripomočki, kot so barvice in voščenke, s katerimi ustvarjajo najprej. Kasneje se spoznavajo s flomastri in vodenimi barvicami, ki puščajo bolj mokre sledi in nečiste linije.

Začetnikom na področju likovnega ustvarjanja je najbližja tehnika s področja risanja, ki predstavlja osnovo likovnega izražanja. Ustvarjanje temeljne risbe z izraznimi sredstvi, kot so pika, črta, linija začetnike pouči o obvladovanju površine in svetlo-temnega kontrasta. Preko risarskih potegov mladi likovni ustvarjalci postopoma prehajajo na druge likovne tehnike in izražanja. Da usvojijo vseh pet likovnih področij, je risanje pomembna osnova za kasnejše slikanje, reliefno izražanje, ustvarjanje plastik in poseganje v prostor.

Menjavanje likovnih tehnik pripomore k večji pestrosti likovnega ustvarjanja, predvsem pa bogati otroško domišljijo in kreativnost. Bogatejše in efektivnejše izražanje gradimo tudi z menjavanjem oz. preizkušanjem različnih materialov, ki z domiselno kombinacijo in uporabo pokažejo učenčevo samoiniciativnost in kreativnost.

Formativno spremljanje učitelju in učencu omogoča celovito dojemanje učenčevega ustvarjanja, kritičnega vrednotenja ter sledenja in uresničevanja zadanih ciljev in kriterijev. Ob dobri spodbudi in raznovrstni izbiri materialov in oblik ustvarjanja pripomoremo k povečanju učenčeve motivacije in večje uspešnosti pri likovnem izražanju. Vpeljevanje novosti in novih likovnih postopkov oz. tehnik naj bo nadgradnja in logičen prehod od ene do druge tehnike, da se učenec čuti sposobnega pri izvajanju, hkrati pa zadovoljnega ob doseganju višjih ciljev.

Prava motivacija in ustrezno predstavljeni likovni postopki se kažejo v visoki motiviranosti učencev in zanimivih likovnih rešitvah, saj učenci radi eksperimentirajo in preizkušajo kombinacije več likovnih tehnik.

Ključne besede: ustvarjanje, raziskovanje, motiviranje, spoznavanje tehnik, uspešnost.

Viri

  • Jolanda Pibernik, Priročnik za učitelje likovnega pouka v osnovni šoli, Društvo Mohorjeva družba, 2006.
  • Matjaž Duh, Tomaž Župančič, Likovna vzgoja v prvi triadi devetletne osnovne šole: priročnik za učitelje razrednega pouka, Rokus,2003.