‘Razširimo krila’ v razširjenem programu OŠ

We spread wings in widespread program of primary school

Anja Molnar, OŠ Franceta Prešerna Maribor

Povzetek

Razširjeni program osnovne šole nudi izzive in priložnosti učencu in učitelju. Oba lahko v njem »razširita krila«. Učenec razširi krila v smislu sproščenega razvijanja svojih interesov, želja in potreb, pri čemer ima neštete možnosti in priložnosti za razvoj spretnosti in veščin, ki jih bo potreboval v življenju. Učitelj pa lahko razširi krila v smislu svobodne izbire in uporabe strokovnih znanj učenja in poučevanja ter znanj, ki jih je pridobil z razvijanjem svojih lastnih interesov (učiteljeva močna področja). Razširiti krila pa lahko razumemo tudi kot radost, moč, svobodo, cenjenje, navdušenje, vnemo, občutek zmorem, optimizem, upanje, zadovoljstvo in so v nasprotju z besedami dolgočasje, jeza, strah, občutek neuspešnost.

Namen prispevka je predstaviti mini projekt oz. dalj časa trajajočo dejavnost razširjenega programa, pri čemer se prepletajo in povezuje vsebine ekologije in športa. Predstavljene bodo že izvedene dejavnosti, ki so v učencih sprožile pozitivna čustva, spodbudile njihovo angažiranost in občutek zmorem.

S pomočjo telesne dejavnosti in svobodne igre ter ob uporabi recikliranega ali na novo uporabljenega odpadnega materiala so učenci ustvarjali različne igre in jih zbrali v t. i. mreži iger. Dejavnost ter posamezne naloge so bile dovolj odprt učni izziv, saj so učenci svobodno izražali svoje ideje, rešitve, izkazovali razmišljanje in ustvarjalnost glede na svoje trenutne zmožnosti in sposobnosti. Odnos do okolja in redna telesna aktivnost sta v sodobnem življenju zelo pomembna, zato smo tej temi namenili kar nekaj časa. Povezali smo zbiranje odpadnega materiala, ki smo mu dali novo življenje, in skrb za redno telesno aktivnost (zdrav način življenja). Vse se je lepo prepletalo skozi igro. Tako je bila omogočena razširitev kril tudi tistim učencem, ki krila težje razprejo ali pa so jim celo prirezana.

Ključne besede: motivacija, učenec, veščine, telesna dejavnost, ekologija.

Viri