Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (16. marec 2022)

Raziskujemo prostor v 4. razredu

We are exploring space in the 4th grade

mag. Urška Rupnik, OŠ Zbora odposlancev Kočevje

Povzetek

Učenci prostor najbolje spoznavajo tedaj, ko so v interakciji z okoljem in v njem pridobivajo neposredne izkušnje. Učenje z raziskovanjem učencem omogoča pridobivanje teh izkušenj. Glede na izkušnje, se mlajši učenci z metodo raziskovanja žal ne srečujejo pogosto, zato ima pri načrtovanju in izvedbi raziskave pomembno vlogo tudi učitelj, ki učence v vseh fazah spodbuja, jih usmerja in jih vodi. Prispevek demonstrira učne priložnosti, kjer učenci 4. razreda z lastnim raziskovanjem spoznavajo prostor, v katerem živijo – domači kraj. Večino dejavnosti, načrtovanih po korakih formativnega spremljanja, so učenci izvedli v trojicah, ustvarjenih glede na njihov interes. Znanje iz kartografije in domačega kraja pri družbi, poznavanje poklicev pri slovenščini in arhitekturno zunanje oblikovanje prostora pri likovni umetnosti so združili v medpredmetni učni sklop, ki je vključeval vrsto različnih veščin, miselnih procesov in načinov procesiranja obravnavanih vsebin. Pri pouku družbe so učenci s terenskim delom, uporabo različnih virov, literature in izobraževalne tehnologije raziskovali izbrane stavbe gospodarskih in drugih dejavnosti v domačem kraju ter izdelali preprost načrt prostora, kjer se te stavbe nahajajo. Pri pouku slovenščine so učenci raziskovali poklice gospodarskih in drugih dejavnosti, ki izhajajo iz domačega kraja. Pri likovni umetnosti so učenci, na podlagi predhodno izdelanega načrta pri pouku družbe, načrtovali in sestavili maketo zunanjega prostora iz poljubnih materialov. Vse veščine in pridobljena znanja so učenci na koncu združili v končno nalogo, ki je bila zaključni rezultat medpredmetnega učnega dela. Izdelali so igro, s katero so na igriv način – s KUBO robotki, bolje spoznali prostor, v katerem so vsakodnevno prisotni. Učenci so bili v učni proces vključeni od ideje, načrta do končne izvedbe, in so prevzeli odgovornost za lastno učenje in dosežke. Spoznavanje prostora je potekalo na nevsakdanji, radoveden in ustvarjalen način, vsak učenec je lahko pokazal svoja močna področja ter razvijal znanja in veščine, ki jih bo lahko uporabljal vse življenje.

Ključne besede: raziskovanje domačega kraja, opis poklica, maketa prostora, medpredmetno povezovanje, osnove robotike.

Viri

  • Holcar Brunauer, A., Bizjak, C., Borstner, M. idr. (2017). Formativno spremljanje v podporo učenju. Priročnik za učitelje in strokovne delavce. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
  • Holcar Brunauer, A., Debenjak, K., Bone, J. idr. (2017). Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu. 2. zvezek. V: Vključujoča šola. Priročnik za učitelje in druge strokovne delavce. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
  • Novak, L., Vršič, V., Nedeljko, N. idr. (2018). Formativno spremljanje na razredni stopnji. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
  • KUBO lekcije brez spreminjanja učnega načrta. (n. d.). Pridobljeno 30. 11. 2021, s https://www.inkubator-kocevje.si/kubo/ucni-nacrti-in-lekcije.
  • Rutar Ilc, Z. (2010). Medpredmetne in kurikularne povezave v kontekstu učnociljnega in pocesnega načrtovanja in izvajanja pouka. V: Medpredmetne in kurikularne povezave. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
  • Rutar Ilc, Z. (2010). Ugotavljanje in presojanje dosežkov v kurikularnih povezavah. V: Medpredmetne in kurikularne povezave. Priročnik za učitelje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.