Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (16. marec 2022)

Poučevanje glasbene umetnosti v kombiniranem oddelku

Teaching musical art in a combined department

Sašo Oberski, OŠ Podčetrtek

Povzetek

Kombiniran pouk se izvaja v heterogenih skupinah, kjer število učencev ne presega predpisanega normativa (Komljanc, 2019). Tudi pri glasbeni umetnosti takšna oblika učenja in poučevanja združuje učence različnih starostnih skupin. Operativni cilji in vsebine učnega načrta za glasbeno umetnost se med seboj prepletajo, zato lahko učitelj v skladu z učnim načrtom, koncepti kombiniranega pouka ter sodobnih teorij učenja organizira pouk tako, da temeljne glasbene dejavnosti kot so izvajanje, ustvarjanje in poslušanje glasbe načrtuje in izvaja tako, da se učenci učijo drug od drugega in med seboj sodelujejo.

Učinki učenčevega znanja so odvisni od njegovega predznanja ter učiteljevega usmerjanja in vodenja. Skozi sodelovalno učenje učenci razvijajo kognitivne, čustvene, metakognitivne in socialne procese, ki zahtevajo skrbno načrtovanje in strukturirano pripravo (Palir, 2013). Pri tem se spreminja učiteljeva vloga v opazovalca in »nenujnega« posredovalca učnega procesa. Pri učencih se razvija »odgovornost« za pridobljeno znanje ter uporaba znanja v novih okoliščinah.

V prispevku bodo predstavljeni primeri dobre prakse izvajanja pouka glasbene umetnosti v heterogeni skupini 4. in 5. razreda, ki so osredinjene na učenca in njegove socialne ter kognitivne izkušnje med in po konstrukciji lastnega učenja. Obenem pa bo izpostavljena problematika izvajanja kombiniranega pouka glasbene umetnosti. S predlaganimi izkušnjami in rešitvami želimo prispevati k bolj pestremu učnemu okolju, ki prerašča okvire pouka in omogoča nadaljnje kulturno-glasbeno sodelovanje na lokalnih prireditvah in razvijanju podružnične šole v smeri središča vseživljenjskega izobraževanja v kraju.

Ključne besede: kombiniran oddelek, glasbena umetnost, sodelovalno učenje, ustvarjalnost, kultura.

Viri