Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (16. marec 2022)

Medpredmetno učenje na prostem

Cross-curricular outdoor learning

Barbara Ajdinović, Ana Šoba, OŠ Miklavž na Dravskem polju

Povzetek

V prispevku bo predstavljen pouk na prostem, ki nam kot stalna rutina omogoča veliko možnosti za doseganje ciljev učnih načrtov in medpredmetno povezovanje. V teoretičnem delu bo prikazan pozitiven vpliv naravnega okolja na celostni razvoj in učenje otroka. Ob pregledu mejnikov razvoja otroka bodo predstavljeni primeri iz prakse. V njih bo prikazano, kako pri učencih razvijati zmožnosti ter izkoristiti pozitiven vpliv narave. Na podlagi izvedenih primerov iz prakse bo prikazano, kako s pomočjo formativnega spremljanja vpeljati sodobne oblike in metode dela. Prav tako bodo prikazani primeri vsakodnevnih dejavnosti v prvem razredu, od načrtovanja do izvajanja dejavnosti na prostem, oblikovanje kriterijev uspešnosti, izvajanja same dejavnosti na prostem ter evalvacija.

Ključne besede: pouk na prostem, vpliv narave na otrokov razvoj, medpredmetno povezovanje, formativno spremljanje.

Viri