Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (16. marec 2022)

Likovni natečaj: “Soustvarjamo igro svetlobe”

Art competition: “Creating a play of light”

Za področno skupino za razredni pouk: Mojca Dolinar, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

V svetu, ki nas obdaja, ustvarja svetloba izjemne barve, oblike, figure in sence, ki v soodvisnosti druga od druge učinkujejo na nas. Igro svetlobe v neki podobi, ki so jo zaznale naše oči, bomo skušali ujeti v spomin in upodobiti izvirno sliko v izbrani tehniki slikanja. Učenci naj si pri tem pomagajo s skico ali posnetkom te podobe, ki so jo prepoznali v okolju in jo transponirajo v likovno delo.

Vabimo vas, da se z učenci pridružite kreativnemu lovu na svetlobo, pri čemer učenci naslikajo likovno delo na risalnem listu, lahko pa slikajo tudi s pomočjo aplikacij. Izdelek naj izkazuje igro svetlobe v našem vsakdanu.

Kriteriji za izdelek so: izvirnost oblikovanja predstavitve teme (edinstvenost, svojevrstnost, neodkritost), likovni jezik (barvna kompozicija, ustreznost izbora likovnih elementov) in likovni doživljaj (osredotočenost na predpisano temo). Več o natečaju najdete na spodnji povezavi:

LIKOVNI NATEČAJ »SOUSTVARJAMO IGRO SVETLOBE«

Ključne besede: svetloba, igra, ustvarjanje, učenci, natečaj