Kako učence pripeljati v razumevanje fotosinteze od 1. do 2. VIO?

How to make pupils understand photosynthesis?

Nataša Bodlaj, OŠ Šmarje pri Kopru; Mirjana Trampuš Luin, OŠ Komen

Povzetek

V drugem razredu beseda fotosinteza ni uporabljena, ampak jo učenci spoznajo preko sklopa ŽIVA BITJA. Učenci v skupinah posadijo fižolova semena v štiri lončke, zalivajo, spremljajo kalitev in rast, opazujejo in beležijo podatke. Vključena je tudi primerjava skic predvidevanja in skic dejanskega stanja, ter oblikovanje sklepov o tem, zakaj je prišlo do sprememb. Preko opazovanj in usmerjenih vprašanj učenci pridejo do ugotovitev, da je naloga listov izmenjava plinov z okolico in proizvajanje hrane za rastlino.

Fotosinteza je za petošolce zahtevna in abstraktna tema, saj si težko predstavljajo, da si zelene rastline same proizvedejo hrano in kisik. Večina otrok ima napačno predstavo, da rastline črpajo hrano iz zemlje. Namen prispevka je predstaviti potek moderacije napačnih predstav, kar lahko dosežemo le s konkretnim (živim) materialom in aktivnimi metodami dela.

Predstavljen bo konstruktivistični pristop, ki bo zajemal vpogled v predznanje učencev, delo po postajah, kjer je vključeno učenje z raziskovanjem. Opravljen bo pregled dejavnosti učencev in sicer od mikroskopiranja, opazovanja akvarija in oblikovanja sklepov. Sklopa se zaključi z moderiranjem začetnih prestav učencev, ki s primerjanjem lastnih predstav ugotovijo napredek v razumevanju. Učenci razumevanje procesa fotosinteze prikažejo še preko igre vlog.

Ključne besede: formativno spremljanje, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, učenje po vertikali, proces fotosinteze.

Viri