Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (16. marec 2022)

GUM za zdrav razum

Music for clear mind

dr. Inge Breznik, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Prispevek izpostavlja pozitiven vpliv glasbe na razvoj otroka. Njena estetska vrednost se vidi v vzgoji za lepoto, urejenost, skladnost, senzibilizacijo, empatijo, organiziranost, vztrajnost in disciplino. Njeno sociološko vrednost prepoznamo v moči povezovanja, združevanja, sodelovanja ljudi, v izgradnji samopodobe, samozavesti, motivaciji ter bogatenju posameznikovega preživljanja prostega časa. Njena terapevtsko vrednost se odraža v dobrem psihičnem in telesnem počutju, zmanjševanju govorno-jezikovnih motenj, krepitvi imunskega sistema, srčnega utripa in krvnega tlak, ter v občutku zadovoljstva in sreče. Njena kognitivno vrednost je vidna v večji pozornosti, koncentraciji, verbalnemu in slušnemu spominu, globljem dojemanju, učinkovitosti in ustvarjalnosti posameznika. Vsaka od omenjenih dodanih vrednosti je vidna v ciljih učnega načrta skozi proces izvajanja, poslušanja in ustvarjanja glasbe.

Ključne besede: osnovna šola, glasbena umetnost, vpliv glasbe.

Viri