GUM za zdrav razum

Music for clear mind

dr. Inge Breznik, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Prispevek izpostavlja pozitiven vpliv glasbe na razvoj otroka. Njena estetska vrednost se vidi v vzgoji za lepoto, urejenost, skladnost, senzibilizacijo, empatijo, organiziranost, vztrajnost in disciplino. Njeno sociološko vrednost prepoznamo v moči povezovanja, združevanja, sodelovanja ljudi, v izgradnji samopodobe, samozavesti, motivaciji ter bogatenju posameznikovega preživljanja prostega časa. Njena terapevtsko vrednost se odraža v dobrem psihičnem in telesnem počutju, zmanjševanju govorno-jezikovnih motenj, krepitvi imunskega sistema, srčnega utripa in krvnega tlak, ter v občutku zadovoljstva in sreče. Njena kognitivno vrednost je vidna v večji pozornosti, koncentraciji, verbalnemu in slušnemu spominu, globljem dojemanju, učinkovitosti in ustvarjalnosti posameznika. Vsaka od omenjenih dodanih vrednosti je vidna v ciljih učnega načrta skozi proces izvajanja, poslušanja in ustvarjanja glasbe.

Ključne besede: osnovna šola, glasbena umetnost, vpliv glasbe.

Viri