Gozdni vrtec v vrtcu Galjevica

Forest kindergarten Galjevica

Aljaž Levičar, Vrtec Galjevica

Povzetek

Obisk gozda je del doživljajske pedagogike in nam omogoča, da gozd začutimo, ga vidimo, poslušamo, tipamo, vonjamo in tudi okušamo. Doživimo ga z vsem čutili; tako se preko igre in drugih izkušenj o gozdu otroci lahko veliko naučijo.

Namen prispevka je predstaviti način dela v našem oddelku in kaj vse smo dosegli in spremenili pri pedagoškem delu od začetka do danes. V času vodenja gozdnih oddelkov smo pri otrocih opazili, da so v naravi precej bolj sproščeni, mirni in pripravljeni pomagati drug drugemu. Čuječnost in veliko povezanosti z naravo je čutiti z vsakim korakom v gozdu. To opazimo pri nežnem in previdnem rokovanju z vsemi živimi organizmi, ne le z malimi živalmi. Z naravo se povežejo in z njo sobivajo, ter se trudijo da bi ji čim manj škodovali. Otroci se veliko bolj zavedajo sveta okoli sebe in tega, da je gozd nujno potreben za življenje. Otroke tako vzgajamo v bolj trajnostno naravnane odgovorne osebe. Poleg tega, da v gozdu pridobivajo nova znanja na vseh kurikularnih področjih, kompetence, krepijo duševno razpoloženje, vzpodbujajo vse čute tudi neizmerno uživajo in se veliko bolj umirjeni vračajo v urbano življenje.

Ključne besede: gozd, igra, pedagogika, skrb za naravo.

Viri

  • Divjak Zalokar, L. (2008). Pomen gozdne pedagogike pri oblikovanju odnosa otrok do gozda (Diplomsko delo). Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, Ljubljana
  • Divjak Zalokar, Z. Vzgojna izhodišča pri našem delu, Pridobljeno s http://www.gora-sp.si/tabori/principi.html 19. 03. 2021
  • Gyoerek, N. Gremo mi v gozd: gozdni priročnik, planer. Kamnik. Inštitut za gozdno pedagogiko 2016
  • Miklavec, K. (2013). Gozdna pedagogika v Sloveniji. Antroponovičke. Pridobljeno s https://antroponovicke.wordpress.com/2013/06/06/gozdna-pedagogika-v-sloveniji-2/ 12. 3. 2021
  • Vilhar, U. in Rantaša, B. (ur.) (2016) Zbirka gozdnih eksperimentov. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije.