Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (16. marec 2022)

Dobro počutje učiteljev – želja ali nuja?

Teachers’ wellbeing – a wish or a need?

Lea Avguštin, Zavod RS za šolstvo, enota Šola za ravnatelje

Povzetek

Učitelji se v zadnjem času skorajda vsakodnevno soočajo z nepredvidljivimi situacijami na delovnem mestu, ki lahko povzročijo veliko stresa in mentalnih stisk. Tudi nedavne raziskave kažejo, da so zaposleni v vzgoji in izobraževanju veliko bolj kot splošna populacija podvrženi težavam v mentalnem zdravju kot posledica delovnih preobremenitev (Talis 2018). Dokument Teacher wellbeing index (2021) nam daje vpogled v učiteljevo delo v nenehni senci Covid-19. Tri četrtine zaposlenih se namreč že sooča z vedenjskimi, psihološkimi ali fizičnimi simptomi slabega počutja zaradi obremenitev na delovnem mestu. Organizacija OECD (2020) je tako zarisala okvir dimenzij, ki naslavljajo dobro počutje učiteljev, saj ugotavljajo, da obstaja nujna potreba po boljšem razumevanju dobrega počutja učiteljev in njegovih posledic na povezanost poučevanja in učenja. Razsežnosti dobrega počutja so tesno povezane tudi z okvirom EU »LifeComp«, ki temelji na ključnih kompetencah na osebni in socialni ravni ter učenju učenja (Evropska komisija, 2020). Navedene ugotovitve so pomembne tudi za učence, saj je dobro počutje učiteljev povezano z dobrim počutjem učencev (Harding idr., 2019). Skrb za dobro počutje je zato eden izmed pomembnih elementov, da lahko učinkovito naslovimo porajajoče se težave.

Na predavanju bomo tako uvodoma predstavili ključne pojme in predstavili podatke iz aktualnih raziskav o počutju učiteljev. Osvetlili bomo pojem in pomen dobrega počutja v luči družbenih okoliščin in udeležence seznanili s ključnimi dejavniki, ki spodbujajo oziroma ovirajo dobro počutje na delovnem mestu. V teoretičnem delu bo predstavljen konceptualni okvir, ki se dotika ključnih dimenzij dobrega počutja. Ob koncu bo sledil razmislek o izzivih, ki se na tem področju pojavljajo.

Ključne besede: dobro počutje, stres, mentalno zdravje, delovno mesto.

Viri

  • Evropska komisija 2020. LifeComp – framework for Personal, Social and Learning to Learn Key-Competence.
  • Harding, S., idr. 2019. Is teachers’ mental health and wellbeing associated with students’ mental health and wellbeing? Journal of Affective Disorders, 242, 180-187.
  • OECD 2020. Teachers’ well-being: A framework for data collection and analysis. Education working paper No. 213.
  • Scanlan, D., Savill Smith, C. 2021. Teacher wellbeing index. Education support, London.
  • Talis 2018. Učitelji in ravnatelji, cenjeni strokovnjaki. Izsledki Mednarodne raziskave poučevanja in učenja, TALIS 2018. Pedagoški inštitut, Ljubljana, 2020.