Nazaj na vrhnjo stran: Program 2. dan (16. marec 2022)

Ali res znamo zagotoviti učenje z raziskovanjem?

Do we really know how to ensure inquary based learning?

Goran Bezjak, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Otrok je po naravi radovedno bitje, zato že od malih nog odkriva svet okrog nas. Načini spoznavanja sveta so različni, vendar se bomo na predavanju osredotočili na odkrivanje sveta z raziskovanje – učenje z raziskovanjem. Primerjali bomo znanstveno raziskovanje raziskovalcev z raziskovanjem v šoli. Pogledali si bomo razlike in podobnosti učenja z raziskovanjem na razredni stopnji in predmetni stopnji. Čeprav je učenje z raziskovanjem na prvi pogled domena naravoslovja, bomo podali nekaj primerov učenja z raziskovanjem pri različnih šolskih predmetih.

Ko omenimo učenje z raziskovanjem, se pogosto razume na dva načina:

  • znanstveno raziskovanje in sistematično razvijanje raziskovalnih spretnosti in
  • učenje z raziskovanjem v širšem pomenu (problemsko učenje, projektno delo, eksperimentalno delo …).

Naš namen bo razumeti učenje z raziskovanjem v širšem smislu, kajti ta znanja želimo prenesti na vse otroke in ne le tiste, ki bodo nekoč raziskovalci.

Učenje z raziskovanjem prinaša za družbo spretnosti, ki so se v zadnjih nekaj letih izkazale kot zelo dobrodošle, če ne celo nujne za nekatere poklice. Današnje potrebe družbe so presegle znanja, ki jih je šola ponujala nekoč, ampak usmerja učitelje, da izobražujejo otroke, da bodo prilagodljivi, iniciativni, ustvarjalni … Zato pa bo naš cilj predavanja vzbuditi zavedanje učitelja, da je sprememba v sebi ključna, da spremenimo didaktične pristope in lastna prepričanja ter otrokom omogočimo pridobiti znanja, ki jih bodo v prihodnosti najverjetneje močno potrebovali.

Ključne besede: učenje z raziskovanjem, znanstveno raziskovanje, spretnosti/veščine.

Viri