Program 2. dan (16. marec 2022)


9.00 – 10.30: Natečaj in plenarni predavanji

 • Natečaj SOUSTVARJAMO IGRO SVETLOBE, Mojca Dolinar in Marta Novak, ZRSŠ
 • (Videoposnetek )
 • Človek v okolju kot sprejemnik in oddajnik – Aktualne teme v učenju in poučevanju mlajših učencev, Gregor Torkar, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Videoposnetek ) (PDF datoteka  )
 • Kaj dela razredni pouk razredni?, Nina Novak, ZRSŠ (Videoposnetek ) (PDF datoteka  )
 • Moderatorki: Nada Nedeljko in Mihaela Kerin


  10.30 – 10.45: Odmor

  10.45 – 12.15: Sekcijska predavanja

  Moderatorka: Nada Nedeljko

  Moderatorka: Nina Novak

  Video posnetek druge sekcije

  Moderatorka: Katarina Podbornik

  Video posnetek tretje sekcije

  Moderatorka: Mojca Dolinar

  Video posnetek četrte sekcije

  Moderatorka: Mihaela Kerin in Apolonija Jerko

  Video posnetek pete sekcije

  Moderatorka: Katarina Dolgan

  Video posnetek šeste sekcije

  Moderatorka: Vesna Vršič

  Video posnetek devete sekcije

  12.15 – 13.15: Odmor

  13.15 – 14.15: Delavnice

  Seznam delavnic
  14.15 – 14.30: Odmor

  14.30 – 15.30: Plenarni predavanji

 • Sodobni bralni dogodki in medpredmetno povezovanje, Igor Saksida, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem (Videoposnetek ) (PDF datoteka  )
 • Dobro počutje učiteljev – želja ali nuja? Lea Avguštin, ZRSŠ, enota Šola za ravnatelje (Videoposnetek ) (PDF datoteka  )
 • Moderatorki: Vesna Vršič in Nina Novak


  15.30 – 16.00: Evalvacija konference

  Svetovalke POS RP