Zakaj je učenje težko in kako ga lahko učitelj z vzpostavljanjem varnega in spodbudnega učnega okolja olajša?

Why is learning difficult and how it can be supported by creating safe and supprotive learning environment?

dr. Katja Košir, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta UM

Povzetek

V prispevku bodo predstavljena sodobna znanstvena spoznanja o spodbujanju kakovostnega učenja; z njimi bo utemeljevana vloga učitelja kot ključnega ustvarjalca učnega okolja pri podpori kakovostni učni motivaciji učencev. Avtorica bo v prispevku izhajala iz teze, da vsako učenje vključuje določeno stopnjo tveganja; strah pred neuspehom je pogosto ključna ovira pri vzpostavljanju konstruktivnih motivacijskih vzorcev. Orisala bo nekatere nefunkcionalne motivacijske pojave (npr. naučena nemoč, učno samooviranje) in iz vsega navedenega izpeljala pomen odnosnih kompetenc učitelja ter pomen oblikovanja varnega in spodbudnega učnega okolja.

Ključne besede: učenje, učna motivacija, odnosi, naučena nemoč, varno in spodbudno učno okolje.

Viri

  • Hattie, J. in Yates, G. (2014). Visible learning and the science of how we learn. London, New York: Routledge.
  • Ryan, R. M. in Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61, 101860.
  • Wentzel, K. R. (2021). Motivation students to learn. New York, London: Routledge.