Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Z učenci in starši v naravo

Into the nature – with students and their parents

Simona Nagode, Maruška Tekavčič, Osnovna šola 8 talcev Logatec

Povzetek

Pouk na daljavo lahko izvedemo tudi v naravnih okoljih: v gozdu, travniku, ob potoku, na vrtu.

Učitelj, ki je navdušen nad izvajanjem pouka v naravi, lahko navdušenje prenese tudi na starše. Tako računalnik zamenjamo z okoljem, v katerem se učitelj prepusti raziskovalnemu učenju, ki je prežeto z nešteto priložnostmi, ki nam jih ponuja narava. Hkrati v okolju zasleduje učne cilje. Da bi učencem lahko ponudil takšno učenje, mora učitelj poiskati naravno okolje, ki nudi biotsko pestrost.

Vstop v gozdni kotiček naj vedno predstavlja obred. Osredotočimo se na čutila. Jeseni pogledamo navzgor in opazimo gola drevesa, potipamo zemljo in jo povonjamo. Pozimi poslušamo škripanje škornjev, potipamo zaledenele luže. Spomladi povonjamo bezgov cvet. Poleti okušamo gozdne jagode ali kislico na travniku.

V gozdu naj učitelj vedno nameni nekaj časa tudi prostemu raziskovanju. Učence naj opazuje in nadgrajuje njihovo radovednost (ko pod lubjem najdejo rove lubadarja, raziščimo, kaj vse vemo o tej živali). Sledi načrtovani pouk v naravi, v katerem izkoristimo okolje in vključimo čim več čutil. Zvočila raziskujemo tako, da z različno dolgimi palicami udarjamo ob deblo, s prsti rišemo in pišemo po zemlji … Eno izmed pravil je, da iz gozda ničesar ne odnašamo, pa vendar vedno nekaj prinesemo. Naj bo to beseda (sušica, strnišče …).

Tudi pri delu na daljavo pripraviva naloge, ki jih učenci izvedejo na prostem skupaj s starši. Material za novoletno voščilnico poiščejo v naravi (odtis praproti, suhih listov). Iz suhih vej sestavijo števila, ob katerih poskočijo, jih preskočijo, okoli katerih tečejo. Poiščejo štor, na katerem zapojejo pesem.

Sami strmiva k realizaciji čim večjega števila ur pouka v naravi, zato tudi starše vzpodbujava, da naloge opravljajo v naravnem okolju. Mnoge raziskave dokazujejo, da zaznavanje z vsemi čutili v naravi prinaša trajnejše znanje učencev in dobro vpliva na njihovo zdravje.

Ključne besede: naravno okolje, čutila, radovednost, starši, delo na daljavo.

Viri

  • Priročnik za učenje in igro v gozdu; Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, Ljubljana, 2016
  • Danes se učimo zunaj: priročnik za dejavnosti v naravi; CŠOD; Ljubljana, 2018
  • Kaplja, Špela; Gozdna knjiga: vaje globoke ekologije za pristno povezavo z naravnim svetom; Radomlje, Terra Anima, 2016
  • Učni načrt: program osnovna šola. Spoznavanje okolja.(2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport. Zavod RS za šolstvo.