Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Z roko v roki; timsko delo in medpredmetno povezovanje z razredno učiteljico in učiteljico angleščine v 5. razredu

Hand in hand; team cooperation and cross-curricial links between a class teacher and an English teacher in the 5th Grade

Barbara Umek, OŠ Orehek Kranj

Povzetek

Prispevek spregovori o različnih metodah, aktivnostih in načinih dela, da je pouk tako za učence kot za učitelje zanimiv, drugačen, zabaven in inovativen.

Timsko sodelovanje je velik izziv. Kljub profesionalnemu odnosu do dela, žanje veliko boljše rezultate, če se učitelji, ki sodelujejo, med seboj dobro razumejo, poznajo kvalitete drug drugega, enakovredno razporedijo svoje naloge, so odgovorni drug do drugega in pozitivno sprejemajo dobronamerno kritiko.

Medpredmetno povezovanje v 5. razredu zahteva poznavanje učnih načrtov vseh predmetov, dobro načrtovanje ter podporo vodstva za pomoč pri organizaciji in sami izvedbi.

Prispevek bo timsko sodelovanje prikazal na primeru prireditve ob Evropskem dnevu jezikov kot predstave za učence in zaključne prireditve za starše, ko smo združili vsebine in cilje predmetov, ki se poučujejo v 5. razredu. Prav tako bo prikazal primer medpredmetnega povezovanja, ko se v treh urah povežeta slovenščina in angleščina in ko sočasno poučujeta tako učiteljica razrednega pouka kot učiteljica angleščine.

Ko je enkrat usvojen način dela, ko se spoznajo prednosti timskega dela učiteljev, se lahko načrtuje bolj sistematično; predmet s predmetom, cilj s ciljem.

Medpredmetno povezovanje in timsko sodelovanje učiteljem vzameta sicer veliko več časa, načrtovanja, prilagajanja in energije, kot če bi poučevali sami, rezultati pa so zato toliko večji, bolj pozitivni in povezani z več zadovoljstva tako pri učiteljih kot pri učencih. Učitelj pridobi na osebni rasti, medsebojnem zaupanju, spoštovanju in samokontroli. Učenci spoznajo drugačen pristop k učenju, podajanju snovi in znajo stvari, za katere niso vedeli, da spadajo skupaj, povezovati med seboj. Razmišljati začnejo izven okvirjev in tako pridejo do spoznanj, ki jih prvotno sploh nismo pričakovali. Prav s tem se dokaže, da timsko sodelovanje in medpredmetno povezovanje predstavljata dodano vrednost siceršnji poučevalni praksi.

Ključne besede: timsko delo, inovativnost, medpredmetno povezovanje.

Viri