Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Vključevanje vzgoje za življenje in trajnostni razvoj v pouk

Including education for life and sustainable developement into lessons

mag. Petra Lebar Kac, OŠ Janka Padežnika Maribor

Povzetek

Vzgojno izobraževalne institucije imajo pomembno vlogo pri učenju za trajnostni razvoj. Pomembno je, da otroke naučimo samostojno razmišljati, jih usmeriti v samostojno iskanje informacij in jih usposobiti do te mere, da znajo informacije tudi ustrezno presojati in jih uporabiti v vsakdanjem življenju.

V 5. razredu imajo učenci v okviru učnega načrta mnogo možnosti samostojnega učenja in odkrivanja, kjer se učijo ne samo za oceno ampak tudi za življenje. Sklop Prehrana pri predmetu naravoslovje in tehnika nam nudi široko paleto možnosti raziskovanja, povezovanja znanj z vsakdanjim življenjem in konkretnimi izkušnjami. Pomembno je, da učenci ozavestijo pomen raznolike prehrane in njenega pomena za življenje. Iz lastne vsakodnevne izkušnje lahko učenci pridobijo znanje za kvalitetno življenje.

Pomembno je, da učitelji razmišljamo, kot je razmišljal in nekoč tudi zapisal Jan Piaget: » Če želimo oblikovati posameznike, sposobnega ustvarjalnega mišljenja in sposobne pomagati jutrišnji družbi k uspehu, je jasno, da šolanje, ki je aktivno raziskovanje realnosti, prekaša tisto, ki mladim ponuja zgolj pripravljene resnice«. Le tako bomo pridobili motivirane mlade, ki bodo znali povezovati različna vseživljenjska znanja za trajnostni razvoj.

Ključne besede: vzgoja, trajnostni razvoj, naravoslovje.

Vir