Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Vključenost trajnostne mobilnosti pri pouku v drugem razredu

The inclusion of sustainable mobility in second grade lessons

Veronika Svoljšak, OŠ Šenčur

Povzetek

Poleg varnega vključevanja v promet je v drugem razredu osnovne šole pomemben tudi razmislek o trajnostnem načinu prihoda v šolo, saj to pozitivno vpliva na varovanje okolja in na socialni razvoj otrok. Ta vidik pa je nenazadnje tudi tesno povezan z zdravim življenjskim slogom posameznika.

Dejavnosti, ki so povezane s pravilnim in varnim vedenjem v prometu, in vsebine, ki se nanašajo na načela trajnostne mobilnosti, se pri pouku v drugem razredu izvajajo predvsem pri predmetu spoznavanje okolja in z medpredmetnim povezovanjem. Nekaj takih dejavnosti bo predstavljenih v prispevku.

Podrobneje bo opisana priprava otrok na govorni nastop – opis poti v šolo. Nanj so se otroci pripravili po načelih formativnega spremljanja, kar jim je omogočalo, da so aktivno sodelovali pri načrtovanju dela, hkrati pa so posredno razmišljali in razpravljali tudi o pomenu trajnostne mobilnosti.

Ključne besede: trajnostna mobilnost, govorni nastop, formativno spremljanje.

Viri

  • Ogrin, M., idr. (2019). Trajnostna mobilnost: Priročnik za učitelje v osnovnih šolah. (Elektronski vir). Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo. Pridobljeno 15. 9. 2020 s https://sptm.si/wp-content/uploads/2019/09/trajnostna-mobilnost-sola-web-za-SPTM-1.pdf
  • Holcar Brunauer, A., idr. (2006). Formativno spremljanje v podporo učenju: Priročnik za učitelje in strokovne delavce. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo
  • Novak, L., idr. (2018). Formativno spremljanje na razredni stopnji: priporočnik za učitelje. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo