Varna mobilnost in razširjeni program v osnovni šoli

Safe Mobility and an Extended School Programme

Urška Breznik, OŠ Selnica ob Dravi

Povzetek

Osnovna šola Selnica ob Dravi je od leta 2018 vključena v poskus Zavoda Republike Slovenije za šolstvo z namenom uvajanja novega koncepta razširjenega programa osnovne šole (RaP). Izmed treh nosilnih področij uvajajo vsebine s področja A, ki se imenuje Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. V okviru področja ponujajo različne dejavnosti, ki so vezane na gibanje, prehranjevanje, zdravje, varnost in počutje, glavni namen pa je učenkam in učencem omogočiti zdrav in celosten osebnostni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam.

V predstavitvi bo izpostavljena ena izmed aktivnosti z imenom Varna pot vsepovsod, kjer se osredotočajo na pridobivanje znanja o varnosti in preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje. Skupina, v kateri sodeluje 28 otrok 4.– 9. razreda, je bila že v preteklih letih uspešna pri uresničevanju zastavljenih ciljev in aktivnosti, kar je dokazovala tako na ravni šole kot pri vključevanju v nacionalne projekte. Tedensko, ob različnih tematskih dnevih ter projektih načrtujejo in izvajajo aktivnosti, ki so povezane zlasti s kolesarjenjem in prometno vzgojo. V preteklosti so zbirali kilometre, prevožene s kolesi, raziskovali lokalne kolesarske poti in načrtovali ter oblikovali predlog za kolesarski izlet v svoji občini. Kot ambasadorji evropskega tedna mobilnosti so organizirali veliko spremljajočih dejavnosti za svoje sovrstnike in lokalno skupnost: kolesarski poligon, kolesarski izlet, servis koles, radijsko oddajo, prvo pomoč za kolesarje, kolesarsko malico. Pripravili so tudi anketni vprašalnik in analiza odgovorov je potrdila predvidevanja, da učenci v prostem času zelo radi kolesarijo, da bi se z veseljem v šolo vozili s kolesom, če bi bilo za njihovo varnost dobro poskrbljeno, da si želijo izboljšav na področju šolske kolesarske infrastrukture in da bi bili zelo veseli lokalnega kolesarskega parka.

Pridobljene rezultate bodo v obliki informativne oddaje predstavili tudi lokalni skupnosti in staršem, ob koncu šolskega leta pa načrtujejo še kolesarski tabor.

Ključne besede: osnovna šola, razširjeni program, varnost, promet, kolesarji.

Viri:

  • Breznik, U. (2021). Varna pot vsepovsod. Razredni pouk. 2021(2), str.60-64).
  • Razširjeni program osnovne šole. Delovno gradivo. Ljubljana: ZRSŠ, 2018. Pridobljeno s https://skupnost.sio.si/pluginfile.php/693888/mod_resource/content/1/Kurikularni%20dokument%2011_6.pdf (10. 1. 2022).
  • Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2020. Ljubljana: MŠŠ in ZRSŠ, 2017.
  • Varna mobilnost v vzgoji in izobraževanju. Strategija kulture vedenja in vzgoja za varno mobilnost otrok in mladostnikov v sistemu vzgoje in izobraževanja do leta 2020. Ljubljana: MŠŠ in ZRSŠ, 2017.