Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

V razredu 25-ih videti in slišati vsakega učenca

In a class of 25 students everyone needs to be seen and heard

dr. Nina Novak, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Prispevek bo obravnaval glas učenca na razredni stopnji z vidika vidnega učenja in personalizacije učenja. Glas učenca v učnem procesu je obenem strategija in hkrati cilj, saj ga opredeljujemo kot visoko stopnjo sodelovanja učencev in učiteljev, kot soudeležbo učencev v procesih pridobivanja znanja, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov in veščin. V prispevku je opisanih nekaj pogledov na zagotavljanje glasu učenca s personaliziranim pristopom in v personaliziranem učnem okolju, ki ga lahko zagotavljamo znotraj šole oz. razreda. Predstavljenih je nekaj strategij razvitih v projektu Glas učenca – most do učenja (The Student Voice – The BRIDGE to Learning), ki omogočajo, da je učenec v procesu poučevanja in učenja slišan, da je njegovo učenje vidno. Prikazane bodo didaktične in organizacijske možnosti za zagotavljanje individualnih poti učenja za vsakega učenca in obenem spremljati in podpirati razred kot celoto. Izpostavljena bo tudi skrb za izgradnjo odnosov med učenci in učitelji, kakor tudi odnos do učenja samega.

Ključne besede: personalizirano učenje, vidno učenje, glas učenca, učno okolje.

Viri

  • Bray, B., McClaskey, K. (2012). Personalization vs differentiation vs individualization. Dostopno na: http://education.ky.gov/school/innov/Documents/BB-KM-Personalizedlearningchart-2012.pdf (pridobljeno 12. 10. 2019).
  • Dodge, J. (2009). 25 Quick Formative Assessments for a Differentiated Classroom. New York: Scholastic Teaching Resources.
  • Hattie, J. A. C. (2013). Lernen sichtbar machen. Schneider Verlag.
  • Holcar Brunauer, A. (2017). Intervju z Normanom Emersonom. Vzgoja in izobraževanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. Let. XLVIII, št. 5-6, str. 4.
  • Novak, L. (2020). Ko je učenje personalizirano, ima vsak učenec glas, njegovo učenje pa je vidno. V: Vzgoja in izobraževanje: revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela (ur. Zora Ilc Rutar). Letn. 51, št. 3 (2020), str. 6-13. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.