Ustvarjalnost na spletu in digitalni odtis

Creativity online and digital footprint

mag. Irena Gole, OŠ Bršljin, Novo mesto

Povzetek

Sodobna tehnologija je postala del vsakdanjika, kajti uporaba »pametne« tehnologije se iz dneva v dan povečuje in spreminja sam učni proces. Digitalna doba, v kateri živimo, je postala pomemben del našega življenja, kajti digitalne vsebine se širijo na vsa področja in postala je nuja, da učence opremimo z znanji, da lahko razumejo digitalni svet, v katerem živijo.

Na OŠ Bršljin že od nekdaj skrbijo, da so učenci poučeni o najnovejši tehnologiji. V okviru rednega pouka se seznanjajo z osnovami (e-pošta, spletna učilnica, ustvarjanje dokumentov, oddaja spletnega gradiva, Google Drive). Pri dodatnem pouku, pri razrednih urah, pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo ali pri urah za delo z nadarjenimi učenci izkoristijo možnost, da se učijo programiranja (spletno programsko okolje Scratch), ustvarjanja dokumentov in spletnih kvizov (Google dokumenti, Google obrazci), predstavitev v oblaku (Google Predstavitev, Jamboard), razširjajo svoje znanje in razvijajo računalniško mišljenje z različnimi aplikacijami (Teci Marko!, Code Hour, Compute it, CargoBot), se učijo ustvariti spletno stran (Google spletna stran), posneti ustrezno fotografijo, jo obdelati in jo objaviti na spletni strani. Pri tem se učijo tudi o (ne)varnosti na spletu, predvsem o varnosti njihove identitete, pomembnosti digitalnega odtisa in prepoznavanja možnih digitalnih groženj. Tako učenci krepijo digitalne kompetence ter postajajo odgovorni digitalni državljani. Vsa pridobljena znanja s področja računalništva, zavedanje vseh pasti, ki prežijo nanje na spletu ter zavedanje pretirane uporabe tehnologije, učence popeljejo v 21. stoletje in prihodnost, ko si ne znamo več predstavljali življenja brez računalnikov, pametnih telefonov ali tablic.

S predstavljenimi različnimi dejavnostmi bo učitelj pridobil mnogo idej, kako lahko pouk popestri in učence nauči, da sodobno tehnologijo izkoristijo za učenje in raziskovanje, si širijo obzorja svojega znanja. Ob tem bo pridobil znanja, da bo učence ozavestil o (ne)varnosti na spletu in pasteh prekomerne uporabe različnih tehnologih, pomembnosti digitalnega odtisa ter prepoznavanju možne digitalne grožnje.

Ključne besede: sodobna tehnologija, ustvarjalnost na spletu, digitalni odtis, digitalno državljanstvo, digitalne kompetence

Viri

  • Dolinar M. (2021). Razvijanje digitalnega državljanstva na razredni stopnji. Revija Razredni pouk, 23(3), 19-23.
  • Redecker, C. (2018). Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev: DigCompEdu. Ljubljana: ZRSŠ.
  • Kaj je digitalno državljanstvo in zakaj ga mora vaš otrok spoznati (2019). Pridobljeno s https://www.digitalschool.si/digitalno-drzavljanstvo/.
  • Safe.si za otroke. Pridobljeno s https://otroci.safe.si/.