Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Upam si odgovoriti

I dare to answer!

doc. dr. Mateja Centa Strahovnik, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

Povzetek

Pomembno je, kako zastavljamo vprašanja, posebej glede etičnih tem, še pomembnejše pa je, da si nanje upamo odgovarjati. Da učenci odgovarjajo na naša vprašanja, je najprej pomembno, na kakšen način ta vprašanja zastavimo. A vendar se včasih zgodi, da kljub vsem vodilom, ki jih upoštevamo pri zastavljanju vprašanj, odgovorov ne dobimo. Razlogi so lahko v tem, da učenci niso prepričani ali bo odgovor pravilen, niso prepričani, ali so sploh prav razumeli vprašanje, želijo ustreči našim pričakovanjem ipd. Običajno je skupna točka vsem tem razlogom ta, da je učence strah odgovoriti, kaj mislijo. Pri tem gre za pomanjkanje spoznavnega poguma, ki ga učenci potrebujejo, da odgovorijo oziroma spregovorijo, kaj zares mislijo, ne da bi se ozirali na posledice. Vendar se posebej v primeru etičnih tem odgovor kot pravilen ali napačen, smiseln ali nesmiseln, sprejemljiv ali neutemeljen, ipd. razkrije šele kasneje v razpravi. Pri takšnih vprašanjih in odgovorih si je zato pomembno vzeti čas in prostor, saj zadnji razlogi, na katerih odgovori temeljijo pogosto niso ti, ki smo jih pričakovali ali se kažejo na površini. Zelo pomembno je tudi, da ta vidik spraševanja razumejo tudi učenci. Namen prispevka je, da udeleženci prepoznajo pomen spoznavnega poguma. Preko spoznavnega poguma namreč učenci krepijo svojo samozavest, iskrenost, kreativnost in domišljijo. To pa daje učencem tudi občutek varnosti in sproščenosti. Hkrati bomo opozorili na nekatere posebnosti obravnave etičnih tem oziroma vsebin.

Ključne besede: zastavljanje vprašanj, spoznavni pogum, razprave, etika.

Viri

  • Centa, M., Čurko, B., Dooley, L., Irwin-Gowran, S., Kojčić, Z., Kragić, I., Pokorny, S., Sola, P.G., Strahovnik, V., Ward, F. (2019). Priročnik etične vzgoje: Skupaj se učimo, da skupaj živimo. Projekt Little. Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta.
  • MacIntyre, C. Alsdair. (2006). Odvisne racionalne živali: zakaj potrebujemo vrline. Ljubljana: Študentska založba Claritas.
  • Nussbaum, C. Martha. (2001). Upheavals of thought: The intelligence of emotions. New York: Cambridge University Press.