Učiteljevo razumevanje in obravnavanje značilnosti raznolikega

The teacher’s understanding and treatment of the characteristics of the diverse

mag. Marko Strle, Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

Povzetek

O sodobni šoli lahko govorimo, če mislimo na šolo, ki se zna odzivati zahtevam sodobnega časa, s premišljenim upoštevanjem in vrednotenjem pretekle tradicije. Sodobna šola je šola, ki ne zanika preteklosti, ampak je kritičen opomnik vsega kar je bilo in drzen glasnik vsega, kar še bo. Sodobna šola se ne oklepa zastarelih okvirjev medicinske paradigme obravnavanja  oseb s posebnimi potrebami in priseganja na segregacijsko ločevanje bolj zmožnih od manj zmožnih učencev, ampak razmišlja o procesu inkluzije, ki ga premišljeno vpeljuje v svoj vsakdan, ter razvija možnosti vključevanja posameznika v delo in življenje šole, ki zahtevajo višji nivo prilagajanja. 

Inkluzivnost, v svoji posebnosti, ki postaja normalnost, zahteva pomemben nivo diferenciacije na področjih vzgajanja, izobraževanja in poučevanja. Slednje lahko razvijamo s posredovanjem na štirih različnih področjih (Ianes, 2001): na področju strokovnosti učiteljev, na področju razredne klime, na področju učnih metod in na področju učnih vsebin in orodij.

V obliki interaktivnega predavanja in delavnice bomo z modelom problemskega učenja oblikovali izbrano operativno smernico inkluzivne šole kot tiste šole, ki zna prepoznati in sprejeti razlike otrok in mladostnikov ter šele nato zasleduje pogoje, prilagoditve, s katerimi dovoli, da postanejo iste razlike, tudi akademske razlike, vir sprejemanja in izražanja posameznika. Slednje lahko razumemo tudi kot priložnost, da postanejo poučevalni pristopi učinkovitejši, če preidemo iz sistema uniformiranja bolj v sistem pluralnosti in raznolikosti.

Ključne besede: raznolikost, inkluzivnost, prilagoditve, poučevalni pristopi.

Viri

  • Gaspari P., 2005, Il bambino sordo – Pedagogia speciale e didattica dell’integrazione, Roma, Anicia SrL
  • Ianes, D., 2001. Il bisogno di una “speciale normalità” per l’integrazione. Trento: Centro Studi Erickson.
  • Meneghini R., Valtellina E., 2006, Quale disabilità – Culture, modelli e processi di inclusione, Milano, Franco Angeli