Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Trajnostna mobilnost in izobraževanje za trajnostni razvoj  v obveznem in razširjenem programu v OŠ

Sustainable mobility and education for sustainable development in the compulsory and extended program in primary schools

mag. Alenka Klepac, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter mag. Marta Novak, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

V zadnjih dveh desetletjih je naša miselnost vse bolj naravnana k varovanju okolja in narave. Takšna usmerjenost zahteva trajnostni razvoj. Trajnostna mobilnost je del trajnostnega razvoja, ki vse številnejšemu človeštvu omogoča preživetje, poznejšim rodovom pa bo omogočala vsaj približno enake razvojne možnosti. Osnovni koncept trajnostne mobilnosti je vzpostavitev ravnovesja med posegi človeka ter zmožnostjo narave za obnovo, da bi ohranili zdravo in varno naravno okolje za prihodnje rodove.

Pomemben del trajnostne mobilnosti je tudi varnost v prometu, ki skladno z vizijo 0 predvideva, da v cestnem prometu nihče ne umre ali utrpi hujše poškodbe. Cilj je skladen z Dunajsko konvencijo, ki članice zavezuje k zagotavljanju varnosti v cestnem prometu, in dogovorom, ki so ga septembra leta 2017 podpisali Javna agencija RS za varnost prometa, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo. Z njim so se zavezali k sodelovanju pri izvajanju preventivnih dejavnosti na področju prometne vzgoje in izobraževanja v okviru vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Področje trajnostne mobilnost je eno ključnih področij vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (VITR: vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj). Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS 2011 je zapisano, da mora načelo TR postati eno ključnih načel vzgoje in izobraževanja. TR zahteva nova znanja, nov pogled na naše vrednote, usmerja nas v drugačna ravnanja, stališča, odzive in drugačne razmisleke ter odnose in spremembo razmišljanja. S trajnostno mobilnostjo bomo razvijali odprto, spodbudno in uporabno učno okolje, sledili mobilni, multikulturni, povezani, trajnostni družbi ter vsebine prometne varnosti povezali z vidiki telesne dejavnosti, zdravjem, ekološkim in okoljskim vidikom. S kakovostnim izobraževanjem želimo dvigniti socialne, medosebne, gibalne, prečne kompetence, pismenost in tako doseči višje kompetence za kulturo vedenja otrok in mladostnikov v cestnem prometu. Pomembno je, da so otroci poučeni o vprašanjih trajnosti, da se bodo kot odrasli kritično zavedali težav in prepoznali priložnosti za ukrepanje. S tem namenom bomo nalogo Spodbujanje trajnostne mobilnosti v VIZ smiselno povezovali z aktivnostmi ukrepa Podnebni cilji in vsebine v VIZ, predvsem v smislu umeščanja trajnostne mobilnost v merila za vrednotenje demonstracijskih praks in šol ter krajših podnebnih aktivnosti v VIZ.

Ključne besede: trajnostna mobilnost in izobraževanje za trajnostni razvoj, gibanje, zdravje, skrb za zdravo in čisto okolje, aktivnosti.

Viri