Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Timsko delo na OŠ Dolenjske Toplice

Team work at primary school OŠ Dolenjske Toplice

Miroslava Hrovat, Irena Andrić, Andreja Koščak, OŠ Dolenjske Toplice

Povzetek

V prispevku želimo predstaviti način timskega sodelovanja in poučevanja učiteljice in vzgojiteljice v prvem razredu naše osnovne šole. Sodelujeta pri timskem načrtovanju in timskem poučevanju ter evalvaciji. Tako se medsebojno povezujeta in dopolnjujeta. Vsaka je strokovnjak na svojem področju in vsaka lahko doda neko dodano vrednost uspešnemu izvajanju pouka. Vzgojiteljice že zaradi narave dela vedno izhajajo iz otroka in njegovih potreb. Prej vidijo, če otroci potrebujejo odmor, počitek in poskrbijo za to. Učiteljice so bolj storilnostno naravnane in v svoji vnemi pri poučevanju lahko pozabijo, da so učenci v večini stari 6 let in da ne zmorejo vedno našega tempa. Zato skupaj vsebine in oblike prilagajata otrokovim potrebam. Tudi pri poučevanju se vzgojiteljica in učiteljica med seboj dogovorita, katere vsebine bo izvedla v razredu ena in katere druga. Med poučevanjem druga drugo dopolnjujeta in si pomagata. Učiteljica lahko v tistem času učence pozorneje opazuje pri pouku, če namreč poučuješ, si bolj usmerjen k ciljem, ki jih želiš osvojiti in ne opaziš vseh dragocenih podrobnosti kot opazovalec. Vzgojno in učno zahtevnejši učenci potrebujejo drugačen pristop. Ker sta v razredu dve strokovni delavki, jim to lažje omogočimo. Lepo je delati v prvem razredu, če znata učiteljica in vzgojiteljica sodelovati med seboj. Učenci v tem primeru med njima ne delajo razlik, saj sta obe v razredu enakovredni in to kažeta tudi navzven.

Pri nas imamo srečo, da imamo vrtec pri šoli, zato nam je tako sodelovanje lažje. Vzgojiteljice najstarejših skupin vrtca gredo po navadi skupaj z otroki v prvi razred. Na ta način poskušamo zmanjšati strah pred neznanim, saj je za njih v šoli vse čisto drugače, kot je bilo v vrtcu. Menimo, da je s tem prehod in navajanje na šolski sistem za otroke bolj prijeten in enostaven.

Ključne besede: učiteljica, vzgojiteljica, sodelovanje med vrtcem in šolo.

Viri