Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Šolska knjižnica: spodbude za branje na razredni stopnji

The primary school library: Motivation for reading in the first years of schooling

Lučka Palir, OŠ Lesično

Povzetek

Prvi otrokov stik s knjigo se v večini primerov zgodi v družini. Starši se vedno bolj zavedajo pomena pismenosti in spodbujanja branja na različne načine že v otrokovem predšolskem obdobju. Kasneje otroku, ko postane učenec, veščine branja pomaga razvijati tudi šolska knjižnica.

Na razredni stopnji učenec prehaja skozi določene faze, v katerih so branje in (ob)bralne dejavnosti usmerjene v različne cilje. Kakovostna šolska knjižnica ponuja mnoge oblike, ki učencem približajo branje in poslušanje literature kot prijetno, poučno in zabavno doživetje. Knjižnica k branju in poslušanju motivira tudi druge udeležence vzgojno izobraževalnega procesa in spodbuja k medgeneracijskemu branju. Pri motivaciji je zgled odraslega bralca ključen.

Predstavljeni so primeri dejavnosti, ki so se izkazali kot dobra praksa, in v katere so na osnovni šoli vključeni učenci prvega in drugega vzgojno izobraževalnega obdobja: učna ura knjižnično informacijskih znanj v 1. in 4. razredu, pravljični krožek za 1. in 2. razred in šolski projekt Berimo skupaj za 4. in 5. razred.

Ključne besede: razvoj branja, spodbujanje branja, šolska knjižnica, motivacija, skupno branje.

Viri

  • Jamnik, T., Perko, M. (2021). Otrok, branje, odrasli. Ljubljana: DBZS – ZPMS.
  • Knaflič. L. et. al. (2009). Branje za znanje in branje za zabavo: priročnik za spodbujanje družinske pismenosti. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
  • Kropp, P. (2000). Vzgajanje bralca: naj vaš otrok postane bralec za vse življenje. Tržič: Učila.
  • Podgoršek. M. (2009). Motivacija in uporaba storitev šolske knjižnice. Ljubljana: Morfem.