Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Samomotivirani učenci izginjajo iz naših šol

Self-motivated students are disappearing from our schools

dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Zakaj je v naših šolah preveč bombardiranja možganov in premalo usvajanja srca? Kljub temu, da vemo: Šolsko srce bije, kot bijejo srca otrok in njihovih učiteljev. Inovacije šolske prakse kažejo, da se aktivnost in učni učinek povečata ob sproščenem navdušujočem pouku. Do sekunde vodeno vnaprej pripravljeno predavanje daje slušateljem pogosto občutek nevednosti, nezmožnosti. Zakaj sproščen pouk v gozdu prinaša učečim se blagodejne učinke razuma?

Predlog: Kot vodimo sebe v načrtovanju pouka, vodimo učence; od ideje do rezultata. Razlika med strogo vodenim in sproščujočim poukom je v zmožnosti razumevanju sebe v neposrednem procesu učenja. To je tam, kjer ni utišan notranji glas uma in ne otrpla lastna slika razuma.

Kje vse najdemo motilce rasti in razvoja intelekta? Možni odgovori: V organizaciji petinštiridesetminutne ure v šolskem urniku z med seboj nepovezanimi učnimi vsebinami in odtujenimi učnimi cilji. V dinamiki samovodenja; v razmerju čudi in truda, v vzpostavljanju meril samonapredovanja, v referenci uspeha. Še več: v kakovosti povratne informacije za razvoj poglobljenega miselnega procesa, v razmerju vtisa in izraza oz. v odnosu znanosti in umetnosti ter v možnostih predstavljanja razumevanja. Pa: v skupnem vrednotenju znanja, v iskanju virov za odkrivanje skritega zaklada – znanja, kjer se skrivajo resnično pravi motivi ustvarjalnosti.

Pomenljiv naslov izginjanja osebno motiviranih v šolskem procesu naj spodbudi pedagoge k premišljeni inovaciji šolske prakse za motiviranje šolskega učenja. Skrita resnica je: Navdušenje je ključno! Toda tega v naših šolah ga skoraj ni, če že so bili kdaj zametki. V naših šolah se prižiga in ugaša navdušenje mladih in navduševanje učiteljev. Navdih je dokazano najučinkovitejša strategija za pridobivanje in ohranjanje interesa. In več kot to: Učenci se bolje učijo. Izbirajo metode za poglobljeno učenje. Lažje se spopadajo z zahtevnimi izzivi. Pridobijo globlje razumevanje konceptov. Vlagajo več truda ob novem izzivu. Gradijo na izhodiščih predhodnega uspeha.

Ključne besede: navdih, intuicija, osvobajanje, iniciativa, naravno učenje.

Viri