S pomočjo NTC tehnik do navdušenega in motiviranega učenca

With the help of ntc methods to enthusiastic and motivated pupils

Vanja Jovićević, OŠ Nove Fužine, Ljubljana

Povzetek

Danes imajo učenci na voljo dostop do neskončnega števila podatkov, na voljo imajo različna digitalna sredstva, ki so za njih izredno zanimiva in privlačna. Tehnologija je v zadnjih desetletjih močno napredovala. Na drugi strani pa smo vse prevečkrat priče klasičnih načinov poučevanja, ki so za otroke dolgočasni in nezanimivi. Večina učenja, ki ga poznamo temelji na učenju na pamet. Veliko bolj smiselno je, da učence naučimo razmišljati, da znajo podatke, ki jih pridobijo, povezati med seboj. Rezultat takega učenja bo uporabno znanje. Zato je nujno, da otrokom ponudimo zanimivo, atraktivno, kreativno učno okolje. Z uporabo inovativnih učnih metod bomo učence lahko zelo dobro opremili z veščinami, ki jih bodo v nepredstavljivi prihodnosti še kako potrebovali. Veščina ustvarjalnega, kritičnega, sodelovalnega in učinkovitega razmišljanja je zagotovo ena izmed teh veščina. Kvaliteta učenja je namreč odvisna od razmišljanja učenca. NTC sistem poučevanja je ena izmed sodobnih metod dela, ki vključujejo tehnike za razvoj miselnih potencialov otrok. Orodje pri NTC učenju je igra.

V prispevku bo predstavljena NTC tehnika asociativnega razmišljanja in zvitih vprašanj, ki se uporabljajo pri poučevanju tako, da spodbujajo motorično in miselno razigranost otrok. Pri uporabi te tehnike aktiviramo miselne procese in otrokove neizkoriščene miselne zmogljivosti. Na ta način si podatke zapomnijo dolgoročnejše kot pri učenju na pamet, posledično pa pridobivajo uporabno znanje.
Pri učencih s to tehniko spodbujamo razvoj koncentracije, logičnega sklepanja, divergentnega mišljenja, samoiniciativnosti, odzivnosti in ustvarjalnosti. Prikazani bodo praktični primeri, NTC igre in dejavnosti ter njihova uporaba v različnih fazah pouka, tako pri uvodni motivaciji kot pri obravnavi nove učne snovi in utrjevanju znanja. Predstavljena bo tudi kratka raziskava, kjer z ugotavljanjem, kako tehnika asociativnega mišljenja in tehnika zvitih vprašanj vpliva na pomnjenje učenca.

NTC je pomemben in kreativen način poučevanja, ki učiteljem daje nove možnosti izpeljave pouka. Učitelj pri tem ni le podajalec učne snovi temveč organizator, ki usmerja, posluša, sodeluje in vpliva na aktivnost v razredu. Posledica tega pristopa bodo navdušeni in motivirani učenci. Na ta način pa si bodo tudi učno temo lažje in dolgoročneje zapomnili.

Ključne besede: učenje, razmišljanje, asociacije, igra.

Viri

  • Rajović,R.(2015): Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka. Ljubljana: Mladinska knjiga
  • Rajović, R. (2015): IQ otroka – skrb staršev. Ljubljana: Mladinska knjiga
  • Kristanc, M. (2016). Učenje z razumevanjem ali učenje na pamet? Pridobljeno s https://zastarse.si/otroci/sola/ucenje-z-razumevanjem-ali-ucenje-na-pamet/.
  • Rajović, R. (2016). Kako so povezani ravni podplati in inteligenca?. Delo, november 2016, 16.
  • K. Robinson in L. Aronica (2015). Kreativne šole. Nova Gorica: Eno.