Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Priložnosti za razvoj in povezovanje veščin v učilnici na prostem

Opportunities for development and connecting skills in on outdoor classroom

Maruška Pokleka, OŠ Starše

Povzetek

Učitelji razrednega pouka naj bi svoje poučevanje osredotočili tudi na emocionalen, socialen in fizični razvoj učencev ter na stik učenca s samim seboj in z naravo.

27. maja 2016 je bila na OŠ Starše otvoritev učilnice na prostem z namenom, da bi dodali izkustveni učni prostor, mesto za spoznavanje vrtnin, priložnost za rokovanje z orodjem in zemljo, druženju in raziskovanju. S svojo strokovnostjo je velik pečat pri izvedbi dodala dr. Ana Volk Korže.

Otroci današnjega časa preveč časa preživijo za tablicami in pametnimi telefoni. Premalo pa se gibajo in izgubljajo stik z naravo. V. Štemberger (2012) je dejala, da je premajhna aktivnost učencev tudi vzrok za previsoko telesno težo in druge kronično nenalezljive bolezni, kot so visok krvni tlak, sladkorna in druge bolezni. Ugotavlja pa tudi, da pouk na prostem izboljšuje imunski sistem in krepi odpornost. Prav tako lahko pouk na prostem po mnenju iste avtorice, spodbuja k opazovanju. Zaradi sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije otroci niso zmožni opaziti malenkosti, ki jih obdajajo.

Poučevanje v učilnici na prostem je trajnostno, saj učenci znanje in svoje izkušnje nosijo s seboj v življenje. D. Skribe Dimec in I. Kavčič (2014) menita, da so jasni cilji, učiteljeve zmožnosti (kompetence), ustrezne metode in pristopi ter dobri odnosi med učenci dejavniki, ki vplivajo na učinkovito učenje. V poročilu OFSTED (2004) je poudarjeno, da je pouk na prostem učinkovit, če so učenci vključeni v proces učenja. Pri tem je pomembna temeljita refleksija o tem, kako so dosegli cilje, kaj so se pri tem naučili in kaj bi bilo potrebno izboljšati. Pri takšnem poučevanju pa so v veliko podporo elementi formativnega spremljanja.

Učinki pouka na prostem niso omejeni le na vsebinskost znanja, temveč so enako pomembni tudi čustveni in psihološki vidiki.

Ključne besede: aktivnost, izkušnja, raziskovanje, učilnica na prostem in formativno spremljanje.

Viri

  • OFSTED: Office for Standards in Education corp creator (2004). Outdoor education: aspects od good practice. Pridobljeno s: http://www.docs.hss.ed.ac.uk/education/outdoored/ofsted_oe_report_2004.pdf
  • Skribe Dimec, D. in Kavčič, I. (2014). Učenje v resničnem svetu: pouk na prostem in okoljska vzgoja sta si podobna, vendar se razlikujeta. Šolski razgledi: pedagoški strokovno-informativni častnik, 65 (6), 14
  • Štemberger, V. (2012). Šolsko okolje kot učno okolje ali pouk zunaj. Razredni pouk: revija Zavoda RS za šolstvo, 14 (1/2), 84-90