Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Odklanjanje šole – vsak dan v šoli šteje

School refusal – every school day counts

mag. Alenka Seršen Fras, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor

Povzetek

Odklanjanje šole je heterogeni, dimenzionalni konstrukt, ki se razprostira na kontinuumu od obiskovanja šole z veliko stresa in prošnjami za izostanek od pouka, preko občasnih izostankov, do izostajanja od pouka za daljše obdobje. Nanaša se na zavračanje obiskovanja šole ali na težave, da otrok ostane pri pouku cel dan (Kearney, 2008). Pojavlja se pri 5 – 28 % populacije otrok in mladostnikov, zaradi čustvenih dejavnikov pa do 5 %. Odklanjanje šole je vedenje, ne klinična diagnoza, raziskave pa kažejo, da se pri otrocih in mladostnikih, ki odklanjajo šolo, kaže visoka stopnja sopojavnosti celega spektra motenj v psihosocialnem funkcioniranju. Neposredno vpliva na otrokovo šolsko kompetentnost in uspešnost, na socialno vključenost ter na celotno družinsko dinamiko. Vzroke odklanjanja šole nam dobro razloži funkcionalni model Kearneya, po katerem se vedenje pojavlja zaradi tega, ker se otrok bodisi hoče izogniti nečemu negativnemu v šoli ali pa pridobiti nekaj pozitivnega izven šole. V primeru vedenja, ki je negativno ojačano, se lahko izogiba dražljajem, ki izzovejo negativne občutke ali se izogiba neprijetnim socialnim in ocenjevalnim situacijam. Ko je vedenje pozitivno ojačano, pa je lahko ojačano s pozornostjo staršev/pomembnih drugih ali z otipljivimi nagradami zunaj šole. Zgodnje intervencije lahko preprečijo utrjevanje neželenega vedenja in številne dolgoročne posledice v odraslem življenju. Učinkovite intervencije odklanjanja šole zahtevajo multimodalni pristop, ki je prilagojen značilnostim otroka, družine in šolskemu in socialnemu okolju. Izjemnega pomena so učitelji, ki lahko zgodaj prepoznajo dejavnike tveganja oziroma opozorilne znake odklanjanja šole in v sodelovanju s svetovalno službo, starši in otrokom pripravijo načrt intervencij za zmanjšanje otrokovih težav. Ko je odklanjanje šole bolj intenzivno, pa je potrebno uporabiti tudi pomoč, ki jo ponujajo zunanje ustanove.

Ključne besede: socialna vključenost, otrok, odklanjanje šole.

Viri

  • Babič, M., Briški, N., Hudoklin, M., Janjušević, P., Kralj, D., Petric, M., Seršen Fras, A. in Vervega, D. (2019). Odklanjanje šole- preprečevanje, prepoznavanje in pomoč. Priročnik za osnovne in srednje šole, Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše.
  • Kearney, C. A. (2008). Helping school refusing children and their parents. New York: Oxford University Press.
  • Kearney, C. A., Albano, A. M. (2007). When Children Refuse School: A Cognitive-Behavioral Therapy Approach Parent Workbook. New York: Oxford University Press.