Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Od tradicionalnih k digitalnim tehnologijam pri pouku likovne umetnosti

From traditional to digital technologies in fine arts lessons

Vilma Petelin, OŠ Bršljin, Novo mesto

Povzetek

V digitalnem svetu, v katerem živimo, je digitalna tehnologija gonilna sila napredka človeštva. V smernicah pri predmetu likovna umetnost je izpostavljeno, da uporaba IKT omogoča večjo interaktivnost pouka in seznanjanje učencev z digitalnimi tehnologijami 21. stoletja. Le-te naj bi poleg komuniciranja podpirale tudi ustvarjalnost in inovativnost, kar je bistvenega pomena za področje likovne umetnosti (Kocjančič in Krašna, 2020).

Izziv sistematičnega razvijanja digitalne kompetence je s poukom na daljavo postala realnost in nuja tudi pri pouku likovne umetnosti. Za učence 4. razreda, ki so imeli večinoma izkušnje s tradicionalnimi tehnologijami (svinčnik, barvni svinčniki, flomastri, pasteli, tempere, vodene barve, glina … ), je bil preskok na digitalne tehnologije dokaj zahteven. Na videz enostavna likovna naloga je od njih zahtevala postavljanje in fotografiranje tihožitja v domačem okolju iz predmetov v izbrani barvi z upoštevanjem kriterijev uspešnosti po načelih formativnega spremljanja. Za četrtošolce, ki so se s to nalogo prvič intenzivno soočili z uporabo sodobne tehnologije (mobitel, tablica, računalnik; uporaba Gmail elektronske pošte in Google spletne učilnice, aktivno sodelovanje na Google Meet video učni uri, fotografiranje z mobitelom, uporaba orodij za urejanje, shranjevanje, kopiranje in prenos fotografij, oddaja likovne naloge v spletni učilnici …), je bil to obsežen tehnični, miselni in ustvarjalni angažma. Z vsako dodatno likovno nalogo (ustvarjanje s programom Slikar, samovrednotenje in skupinsko medvrstniško vrednotenje likovnih del v urejevalniku besedil Word, predstavitev likovnih del v programih PowerPoint in Google Predstavitve, izdelava virtualne galerije na spletni platformi Artsteps) pa dokazujejo, da postopno razvijajo svoje digitalne veščine in znanje ter čedalje bolj samostojno prehajajo od pomnjenja in razumevanja k uporabi ter ustvarjanju.

V okviru predstavitve bodo udeleženci na konkretnih primerih spoznali, da se lahko z drugačnimi pristopi k likovnemu ustvarjanju, vrednotenju in predstavljanju likovnih del uči »plavanja v digitalnem oceanu« in obenem dosega cilje učnega načrta za likovno umetnost.

Ključne besede: likovna umetnost, tradicionalne tehnologije, digitalne tehnologije, digitalna kompetenca.

Viri