Občutek varnosti kot pogoj za učinkovito učenje

The feeling of safety as a condition for effective learning

mag. Cvetka Bizjak, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Otrok se rodi popolnoma nebogljen. Preživi lahko samo tako, da vzpostavi odnos s skrbnikom. Navezanost na osebo, ki skrbi za njegove potrebe, je pogoj za otrokov zdrav razvoj. V prispevku bomo podrobneje opisali značilnosti varne navezanosti, preko katere se otrok nauči uravnavati svoja čustva. Način, na katerega pomembni odrasli uravnavajo njegova čustva, otrok ponotranji in si zgradi svoj sistem samouravnavanja. Temeljna značilnost odnosa, v katerem otrok zgradi varno navezanost, je uglasitev odraslega z otrokom. Uglasitev pomeni, da je odrasli v odnosu z otrokom stoodstotno prisoten, da čuti njegove potrebe in se nanje odzove. Če otrok čuti, da si njegovi pomembni odrasli iskreno prizadevajo, da bi mu bilo dobro, je to zanj sporočilo: »Vreden sem, ljubljen sem.« Postopoma si zgradi razumevanje sveta, v katerem je večina ljudi dobrih, svet pa je praviloma varen. Tako razumevanje sebe in sveta mu omogoča, da ob vsaki neprijetni življenjski izkušnji hitro ponovno vzpostavi celovitost in umirjenost svojega uma ter se spet lahko v polni meri posveti učenju in razmišljanju.  

Pri graditvi občutka varnosti imajo nenadomestljivo vlogo starši in kasneje tudi učitelji. Za opis učiteljevega odnosa, ki gradi občutek varnosti, bomo uporabili opredelitev Jasperja Juula: »Profesionalna odnosna kompetenca je zmožnost učitelja, da vidi učenca takega kot je in prilagodi svoje vedenje njegovemu, ne da bi se odpovedal vodenju. Vključuje zmožnost biti avtentičen v odnosu z učencem in zmožnost poskrbeti zase v odnosu z njim.« (Juul, Jensen, 2011)

Posebej se bomo dotaknili zadnjega kriterija: zmožnost učitelja, da zna poskrbeti zase. Iz prazne steklenice namreč nihče ne more napolniti kozarcev.

Ključne besede: občutek varnosti, varna navezanost, odnosna kompetenca, čustvena samoregulacija.

Viri

  • Deb D. (2018). The Polyvagal Theory in Therapy. New York: W. W. Norton & Company.
  • Erzar T., Kompan Erzar K. (2011). Teorija navezanosti. Celje: Celjska Mohorjeva družba.
  • Juul. J., Jensen H. (2011). Krepitev odnosne kompetence pedagoških delavcev. Šolsko svetovalno delo 2/3. Ljubljana: ZRSŠ.
  • Kompan Erzar K. (2019).Otrokov občutek varnosti in krepitev socialnega krogotoka. Šolsko svetovalno delo 2/3. Ljubljana: ZRSŠ.
  • Porges S. W.(2017). The Pocket Guide to the Polyvagal Theory. New York: W. W. Norton & Company.