Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Likovno ustvarjanje in sodobna tehnologija

Fine art and modern technology

mag. Petra Novak Trobentar, OŠ Franceta Bevka, Ljubljana

Povzetek

Pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli učitelj likovne vsebine opisuje in prikazuje s slikovnimi primeri, pri čemer mu digitalna orodja lahko nudijo velike možnosti. Omogočajo mu večjo nazornost in boljšo sistematičnost pri poučevanju, kar izboljša kakovost pouka. Likovna umetnost in poznavanje digitalne vsebine se lahko dobro dopolnjujeta.

Učitelji, ki so bolj kompetentni za uporabo informacijske tehnologije, le-to vidijo kot prednost zase in za učence, opažajo večjo pestrost poučevanja, vključujejo bolj raznolika in kakovostna učna sredstva ter nove učne metode (Brečko in Vehovar, 2008).

Ena od temeljnih kompetenc, ki jo opredeljuje Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev DigCompEdu, je kompetenca poučevanje, ki vključuje oblikovanje, načrtovanje ter vpeljavo rabe digitalnih tehnologij v različnih fazah učnega procesa. Posebno področje je tudi sposobnost učiteljev, da učencem pomagajo pri pridobivanju digitalnih kompetenc, ki od njih pričakujejo, da izkažejo potrebo po informacijah; poiščejo informacije in vire v digitalnih okoljih, jih organizirajo in kritično ocenijo verodostojnost in zanesljivost njihovih virov (Redecker, 2017).

Če učitelj otroka izzove s prikazom zanimivih likovnih primerov s spleta, navduši z videom, ki na primer prikazuje postopek likovne tehnike, motivira s fotografijami za izdelavo likovnega motiva, pokaže zanimive rešitve likovnega problema, ga tako spodbuja, da dobi nove ideje pri likovnem ustvarjanju.

Če je učenec pri iskanju in uporabi fotografij na internetu upošteval določena pravila, varno iskal informacije na primer po prosti spletni enciklopediji ter upošteval nasvete o varni rabi interneta, je učitelj pri tem dosegel visoko raven digitalnih kompetenc, saj je informacijsko-komunikacijsko tehnologijo samozavestno, kritično in ustvarjalno uporabil za dosežene cilje pri svojem delu.

Ključne besede: likovna umetnost, DigCompEdu, kompetenca poučevanja, delo z viri.

Viri

  • Brečko, Barbara Neža in Vasja Vehovar. 2008. Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri poučevanju in učenju v slovenskih šolah. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
  • Redecker, Christine. 2017. European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Brussels: European Commission.