Kombinirano učenje, učenje na daljavo in priporočila uporabe digitalnih orodij za vzpostavitev komunikacije z učenci na daljavo

Professional development that grows in the teacher community

Sandra Vuk, OŠ Sveta Nedelja, Područna škola Kerestinec

Povzetek

Prispevek predstavlja projekt Webučionica, ki deluje od leta 2019. Projekt je zasnovan in izveden kot serija spletnih seminarjev, na katerih mentorji pokažejo svoje znanje in digitalne veščine pri uporabi določenega digitalnega orodja. Projekt je bil zadnji dve leti nagrajen z evropskim znakom kakovosti na platformi e-Twinning. Projekt združuje pedagoško skupnost iz 6 držav v regiji: Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Srbije, Slovenije in Črne gore ter številne pedagoge iz vse Evrope. Prispevek bo obravnaval teme: razvoj projektov, prepoznavnost v skupnosti in izvedbo daljših inovativnih strokovnih izobraževanj, ki so prisotna od poletja 2020. Projekt zajema približno 11.000 učiteljev, profesorjev in pedagogov v Republiki Hrvaški.

V času učenja na daljavo (marec 2020 – maj 2020) je projekt vključeval spletne seminarje, ki so pokazali, kaj je kombinirano učenje, učenje na daljavo, uporabo digitalnih orodij in priporočila digitalnih orodij za vzpostavitev komunikacije z učenci na daljavo.

Ključne besede: vseživljensko učenje, projekt, usposabljanje, seminarji.

Sinkronizirano učenje, učenje na daljinu i preporuke digitalnih alata za uspostavu komunikacije s učenicima na daljinu

Rad prikazuje projekt Webučionica, eTwinnig projekt koji je aktivan od 2019. godine. Projekt je zamišljen i ostvaruje se kao niz webinara u kojima digitalno vješti mentori pokazuju svoje znanje i digitalne vještine u korištenju određenog digitalnog alata. Projekt je nagrađen zadnje dvije godine i europskom oznakom kvalitete na platformi e Twinninga. Projekt  okuplja učiteljsku zajednicu iz 6 država regije: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Slovenija i Crna Gora i veliki dio prosvjetnih djelatnika iz cijele Europe.  U radu je uvršteno: razvoj projekta, prepoznavanje u zajednici i ostvarivanje dužih inovativnih stručnih usavršavanja koja su prisutna od ljeta 2020. Projektom je u Republici Hrvatskoj obuhvaćeno oko 11000 učitelja, nastavnika, profesora i odgojitelja.

Projekt je tijekom nastave na daljinu (ožujak 2020 – svibanj 2020)  obuhvatio webinare u kojima je prikazano što je to sinkronizirano učenje, učenje na daljinu, korištenje digitalnih alata i preporuke digitalnih alata za uspostavu komunikacije s učenicima na daljinu.

Ključne besede: cjeloživotno učenje, projekt, usavršavanje, webinari i volonterizam.

Viri:

  • Beetham, H. (2007). An approach to learning activity design in Rethinking Pedagogy for a Digital age, Oxford, str. 26-40,
  • Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge University Press. Dostopno na: https://doi.org/10.1017/CBO9780511803932iri (pridobljeno 20. 12, 2022)
  • Vuk, Sandra (2020). Virutalni dnevnik. Dostopno na: https://bit.ly/3eZX2WH (pridobljeno 20. 12, 2022),
  • Vuk, S. (2021). Učenje na daljinu, učenje na mjestu. OŠ Sveta Nedelja. Interno gradi gradivo.