Kolesarski izpiti in kolesarjenje v 5. razredu na OŠ Jurija Vege Moravče

Cycling exams and cycling in the 5 th grade in Primary school Jurij Vega Moravče

mag. Katja Medija, OŠ Jurija Vege

Povzetek

OŠ Jurija Vege učencem ponuja dve interesni dejavnosti v povezavi s kolesarjenjem – Varno na kolesu in Ambasadorji kolesarjenja, katerih namen je promocija kolesarjenja ter ozaveščanje o varnosti v cestnem prometu. V dejavnost Varno na kolesu je vključena večina petošolcev. Učenci, ki že opravijo kolesarski izpit, pa se lahko vključijo v dejavnost Ambasadorji kolesarjenja. Dejavnosti so poleg usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita zapisane v letnem delovnem načrtu šole.

Poleg teh dveh dejavnosti šola z različnimi akcijami ter dogodki spodbuja učence, starše in učitelje k varnemu kolesarjenju in bolj trajnostnim oblikam mobilnosti.

V 5. razredu šola učencem ponudi usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit. Pri tem izhaja iz Koncepta usposabljanja za vožnjo kolesa in kolesarskega izpita (Novak, 2016). Učitelji učence usposabljajo za opravljanje kolesarskega izpita ob teoretičnih vsebinah pri urah pouka, na spretnostnem in prometnem poligonu na neprometnih površinah in s praktično vožnjo s kolesom v prometu. Po seznanitvi in soglasjem staršev se učenci najprej v okviru pouka spoznajo s teoretičnim vsebinami, katerim ob koncu sledi preizkus teoretičnega znanja. Praktično usposabljanje za vožnjo kolesa poteka na poligonu in na neprometnih površinah v okolici šole. Spretnostni poligon vključuje različne ovire, ki simulirajo prometne razmere in spodbujajo razvijanje posameznih spretnosti skladno z navodili Javne agencija RS za varnost prometa. Ta poteka v okviru dneva dejavnosti. Poligonu sledi usposabljanje v javnem prometu, ki poteka zunaj rednega pouka in dni dejavnosti. Učenci lahko uporabljajo šolska kolesa. Po uspešno opravljenem kolesarskem izpitu starši s podpisom potrdijo, da učencu dovoljujejo samostojno vožnjo kolesa v cestnem prometu oz. tega ne dovoljujejo. V usposabljanju sodelujejo številni učitelji. Že v nižjih razredih se v pouk in dejavnosti vnaša tako teoretične kot praktične vsebine, ki olajšajo usvajanje vsebin v 5. razredu.

Ključne besede: trajnostna mobilnost, kolo, usposabljanje za vožnjo kolesa, kolesarski izpit, varno na kolesu, ambasadorji kolesarjenja.

Viri