Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Kako pri učencih razvijati samokontrolo, empatijo in pozornost

How can students develop self-control, empathy, attention?

Tihana Lipovec Fraculj, Tamara Vučković: Vježbaonica sreće

Povzetek

Da bi imeli uspešne in srečne učence ter vključujoče učno okolje, se moramo najprej posvetiti opolnomočenju in zadovoljstvu učiteljev. Skozi zavestno prisotnost, pogled vase, vaje samoregulacije in skozi najnovejša spoznanja nevroznanosti bo imelo predavanje en sam temeljni cilj: s primeri dobre prakse motivirati učitelje.

V predavanju, ki je nastalo v sklopu avtorskega programa »Vježbaonica sreče«, bo izpostavljeno, kaj je potrebno za občutek sreče in kako se počutiti zadovoljno s samim s seboj. Glede na to, da nas otroci več gledajo kot poslušajo, jih lahko učimo samo z lastnim zgledom. Prav zato je ključno, da se krepijo osebne in profesionalne kompetence učiteljev, da bi lahko posredno razvijali socialnoemocionalne veščine svojih učencev, ki bodo tako lažje in učinkoviteje usvajali izobraževalne cilje.

Ključne besede: socialnočustvene veščine, samoregulacija, primeri dobre prakse.

Kako kod učenika razvijati samokontrolu, empatiju, pozornost?

Da bismo imali uspješne i sretne učenike i povezujuće školsko ozračje, prvo moramo raditi na osnaživanju i zadovoljstvu samih učitelja. Kroz svjesnu prisutnost, introspekciju, vježbe samoregulacije te uz najnovija saznanja iz neuroznanosti ovo predavanje ima jedan temeljni cilj: motivirati učitelje primjerima dobre prakse.

U ovom predavanju nastalom u sklopu našeg autorskog programa »Vježbaonica sreće« osvijestit ćemo što nam je to potrebno za osjećaj sreće i kako se osjećati zadovoljno prvenstveno sa samima sobom. Budući da nas djeca više gledaju nego slušaju, učiti ih možemo jedino vlastitim primjerom. Upravo je zato presudno osnažiti osobne i profesionalne kompetencije učitelja kako bi oni posredno razvijali socioemocionalne vještine svojih učenika koji će tako lakše i učinkovitije usvajati i obrazovne sadržaje.

Ključne besede: socioemocionalne vještine, samoregulacija, primjeri dobre prakse.

Viri

  • Bryson, T. .., Siegel, D. J. (2018). Snaga pozitivno oblikovanog mozga: kako kultivirati hrabrost, otpornost, radoznalost kod svog djeteta. Split: Harfa.
  • Bryson, T. P., Siegel, D. J. (2017). Disciplina bez drame: integrirani pristup za smirivanje kaosa i poticanje razvoja dječjeg uma. Zagreb: Planetopija.
  • Dispenza, J. (2017). Stvorite novo ja: meditacije. Zagreb: Planetopija.
  • Goleman, D. (2017). Emocionalna inteligencija : zašto može biti važnija od kvocijenta inteligencije. Zagreb: Mozaik knjiga.
  • Juul, J. (2018). Sačuvati ljubav: obitelj treba roditelje koji više misle na sebe. Split: Harfa.