Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Kako preživeti šolo in ostati radoveden?

How to survive school without loosing the curiosity?

dr. Miha Kos, Hiša eksperimentov

Povzetek

Večkrat slišimo, kako otroci pridejo v šolo polni radovednosti, po končanem devetem razredu pa šolo zapustijo brez prave volje do učenja, da o radovednosti sploh ne govorimo. Avtor meni, da so za to v glavnem krivi učitelji, ki so to ostali in se ne razvili v navduševalce. Iluzorno je pričakovati, da bo učitelj učenca karkoli naučil. Vsekakor pa bo po drugi strani navduševalec radovedneža navdušil, da se nauči sam. Vemo, da »kar se Janezek nauči, to Janez zna« in ne »Kar je Janezka naučil učitelj …« Za radovednost je torej nujen prehod iz relacije učitelj <-> učenec v relacijo navduševalec <-> radovednež.

Ta metamorfoza ni lahka, pomeni težko (a nagrajujočo) pot proti izobraževalnemu sistemu, ki ne bo učil ampak opolnomočil učenje, ne kaznoval ampak nagrajeval napake, ne sledil kurikulumu ampak omogočil kurikulumu, da sledi opolnomočenemu učenju, ne zatiral, ampak spodbujal radovednost, dialog, postavljanje vprašanj in iskanje odgovorov. To opolnomočenje izobraževanja pomeni zavedanje meja svojega znanja, brez strahu izrečeni »ne vem, a me zanima!«

Hiša eksperimentov ne uči ampak pomaga v procesu opolnomočenja učenja.

Avtor bo v prispevku nanizal nekaj kratkih orodij, ki jih je skupaj z ekipo Hiše eksperimentov v 25 letih obstoja v ta namen razvil in pripravil: od Dvomologije – interaktivnega predavanja za šolske kolektive, znanstvenih dogodivščin – interaktivnih dialogov odprtega konca, interaktivnih samo-eksperimentov, Hiške eksperimentov – ko šola postane spodbujevalec radovednosti, do Covid-varnega interaktivnega eksperimentiranja na daljavo.

Ključne besede: Hiša eksperimentov, spodbujanje radovednosti, opolnomočenje učenja, nagrajevanje napak, navduševanje.

Viri