Kaj mi omogoča kamišibaj? 

Kamishibai japanese storytelling 

Simona Kavčič, Osnovna šola 8 talcev Logatec 

Povzetek

Pripovedovanje ob kamišibaju, kot tehnike pripovedovanja zgodb v sliki in besedi, vpliva in nudi možnosti vpliva na razvoj različnih sporazumevalnih spretnosti in veščin, in uresničuje več ciljev predmeta, ki jih razvijamo v skladu s smernicami učnega načrta.  

Učenci in učenke preko dejavnosti ob kamišibaju  tvorijo (govorijo, pišejo) ter sprejemajo (poslušajo, berejo) razčlenjujejo, povzemajo in obnavljajo, doživljajo, vrednotijo in interpretirajo neumetnostna in umetnostna besedila.  

Preko kamišibaja učenci razvijajo različne vrste umetnosti, predvsem besedno in likovno, ki razvijata različne  izrazne zmožnosti pripovedovanja ob sliki in besedi. 

Učenci in učenke ob kamišibaju, kot umetniški zvrsti, razvijajo svoj naraven in avtentičen govor, ki je zvest sebi, to je veščino v komunikaciji, ki jo je nujno ohranjati in razvijati ob hitro rastoči računalniški komunikaciji.  

Učenci in učenke se ob kamišibaju naučijo zgodbo pripovedovati tako, da jo čimbolj približajo občinstvu in tako dosežejo cilj skupnega doživljanja zgodbe z razredom (publiko). 

Ključne besede: kamišibajkar- pripovedovalec, komunikacija, umetnost, motivacija, veščine in spretnosti pripovedovanja, naraven govor, čutiti skupaj.