Izzivi dela z učenci v času epidemije – vidik duševnega zdravja

Challenges of working with students during an epidemic – a mental health perspective

Mateja Hudoklin, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Povzetek

Duševno zdravje je čustveno, psihološko in socialno blagostanje. Dobro duševno zdravje otrokom pomaga pri učenju in raziskovanju sveta, občutenju, izražanju in uravnavanju čustev, oblikovanju in ohranjanju dobrih medosebnih odnosov ter pri spoprijemanju s spremembami, neuspehi in negotovostjo. V osnovnih šolah ima 1 od 10 otrok diagnosticirano duševno stanje ali motnjo (NHS Digital, 2018). Pojavljanje težav s starostjo narašča. Šole imajo pri ohranjanju dobre duševnega zdravja učencev zelo pomembno vlogo in predstavljajo lahko tako varovalni dejavnik kot dejavnik tveganja. Šole lahko naredijo veliko za zaščito duševnega zdravja učencev in njihovo podporo pri učinkovitejšem spoprijemanjem z izzivi, s katerimi se srečujejo. Otroci v šolah preživijo veliko svojega časa in šola je prva, ki lahko prepozna učenca, ki ima pri učenju težave in mu organizira pomoč. Otroci v šoli razvijajo socialne veščine in veščine uravnavanja čustev. Opremljajo se z orodji, ki jih potrebujejo pri uravnavanju svojih misli, občutkov, vedenj, ciljev in medosebnih odnosov. Med epidemijo COVID19 je vloga šol pri ohranjanju duševnega zdravja učencev še bolj prišla do izraza. V prispevku bodo predstavljeni načini, na katere lahko šole podpirajo dobro duševno zdravje tako učencev kot zaposlenih v času epidemije in po njej.

Ključne besede: duševno zdravje učencev, epidemija covid19.

Viri

  • Katharine Sadler, Tim Vizard, Tamsin Ford, Franziska Marcheselli, Nicola Pearce, Dhriti Mandalia, Jodie Davis, Ellie Brodie, Nick Forbes, Anna Goodman, Robert Goodman in Sally McManus. (2018). Mental Health of Children and Young People in England. NHS Digital.