Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Glas otroka s slabovidnostjo oz. slepoto na razredni stopnji

The voice of pupiles with visual impairment in the primary school: the parents and teachers view

Viktorija Pupaher, OŠ Selnica ob Dravi, podružnica Sveti Duh na Ostrem vrhu

Povzetek

Oseba s slabovidnostjo je posameznik, za katerega je značilna ostrina vida od 0,30 do 0,05, ali z zožitvijo vidnega polja na 20 do 10 stopinj okrog fiksacijske točke. Oseba je lahko: zmerno slabovidna – ima še 10 do 30 % ostanka vida ali težko slabovidna (ostanek vida znaša 5-9,9%). Posameznik s slepoto pa je posameznik z ostankom vida do 5%, oz. zoženim vidnim poljem med 5 in 10 stopinj. Glede na slepoto je lahko posameznik slep z ostankom vida, kar pomeni, da ima 2-4,9 % ostanka vida, s katerim prepoznava manjše objekte na oddaljenosti 1-2 m. Posameznik, ki ima minimalen ostanek vida, lahko bere zelo povečane črke (Stipanić, Lah in Žunič, 2014).

Slepota ne pomeni le popolne odsotnosti vida, kakor tudi slabovidnost ne pomeni le odsotnosti »dobro videti na daleč in blizu«. V prispevku bodo predstavljene metode dela, ki jih učitelj lahko uporabi pri delu z otrokom s slepoto ali slabovidnostjo. Ključno je, da ustvari spodbudno učno okolje, v katerem se bodo vsi počutili sprejete in vključene ter bodo lahko razvijali svoje potenciale. Uporabljati mora strategije in pristope, s katerimi zagotavlja dejavno sodelovanje učencev (npr. uporaba različnih pripomočkov, ki koristijo tudi videčim učencem).

Predstavitev bo podprta z osebno izkušnjo predavateljice, ki jo ima z osebo s slepoto. Pojasnila bo, kako je doživljala poučevanje in prilagajanje na njeno slepoto ter drugačne strategije dela.

Cilj predstavitve je tudi povečati občutljivost učiteljev za razlike, ki obstajajo znotraj pojmov slepote in slabovidnosti, približati različne metode dela ter prilagoditve in opozoriti na pomembnost upoštevanja individualnih razlik ter razredne klime in širše socialne mreže otroka ob izvajanju potrebne pomoči.

Ključne besede: slabovidnost, slepota, pripomočki, prilagoditve.

Viri

  • Pinterič, A. Deutsch, T. in Cankar, F. (Ur.) (2014). Inkluzivno izobraževanje slepih in slabovidnih otrok ter mladostnikov. Zavod RS za šolstvo.
  • Stipanić, Jelena, Lah, Urška, Žunič, Dragana (2014). Navodila za slepe in slabovidne učence z motnjami v duševnem razvoju v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Dostopno na: URN:NBN:SI:doc-IQ4AERUH from http://www.dlib.si