Nazaj na vrhnjo stran: Program 1. dan (15. marec 2022)

Dobri odnosi za dobro klimo in vključenost

Good relationship for inclusive classroom climate

dr. Zora Rutar Ilc, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Ob razpravah o tem, kakšno šolo potrebujemo in ob zadnjih rezultatih PISE, ki so pokazali, da imajo naši učenci solidno znanje, slabše pa je njihovo počutje in med vsemi državami najnižje dojemanje učiteljeve opore, se poraja dilema, ali se dobro počutje in zahtevno delo v šoli izključujeta. Raziskave kažejo nasprotno: eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na zavzetost učencev za pouk in njihovo uspešnost, je prav dobro počutje, ki izvira iz vključujoče klime oz. varnega in spodbudnega učnega okolja. Pri tem dobrega počutja ne razumemo kot pasivnost, lenobnost ali podpiranje čutnega ugodja, ampak kot učinek kakovostnega pouka in dobrih odnosov in z njim mislimo na:

  • osmišljeno in avtentično učno izkušnjo
  • ter izkušnjo odnosov sprejemanja in povezanosti, ki vodijo do lastne vrednosti in zaupanja v svoje zmožnosti.

Učitelj lahko k spodbudni klimi in vključenosti učencev odločilno prispeva:

  • s svojo odnosno kompetenco
  • s premišljenim vodenjem razreda in
  • s poučevanjem (npr. formativnim spremljanjem).

Odnosna kompetenca je ena ključnih učiteljevih kompetenc in zajema npr.: pozitiven odnos do poučevanja in učencev, dostopnost oz. dober stik, spodbudnost, verjetje v učence, sproščenost, a hkrati spretno in suvereno vodenje razreda, iskrenost, samokritičnost, poštenost ter verodostojna konstruktivna povratna informacija, ki opogumlja in vodi k izboljševanju. To povzema koncept spodbudne odločnosti (an.: warm demander) avtoric Bondy in Ross. »Zmagovalna« vzgojna formula je kombinacija odločnosti in spodbudnosti, strukture in podpore. Učitelj postavlja jasne zahteve in meje, ima do učencev visoka (realistična) pričakovanja, hkrati pa učencu prisluhne, ga spremlja, uporablja »stopnjevano oporo« (doziranje podpore glede na zmožnosti in potrebe učencev), je pri tem spodbuden in prispeva k učenčevemu občutku, da zmore in da mu je »mar zanj«.

Odnosna kompetenca je odraz čustvene in socialne zrelosti učitelja. Pomembna pa je tudi za učence, pri čemer velja, da njen razvoj pri učencih lahko spodbujajo le čustveno-socialno ozaveščeni in pismeni učitelji. Zato velja v šolah krepiti čustveno in socialno učenje obojih: učiteljev in učencev!

Ključne besede: dobro počutje, varno in spodbudno učno okolje, spodbudna odločnost.

Viri

  • Bondy E. in Ross D. D. (2008), The Teacher as Warm Demander, The Positive Classroom, v Educational Leadership, 66/1, str. 54-58
  • Peklaj C. in Pečjak S. (2015). Psihosocialni odnosi v šoli. Ljubljana, Znanstvena založba FF.
  • Pšunder M. (2004). Disciplina v šoli. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo.
  • Pšunder M. (2011). Vodenje razreda. Maribor, Mednarodna Založba Oddelka za slovanske jezike in književnost, Filozofska fakulteta.
  • Rutar Ilc Z. (2017). Vodenje razreda za dobro klimo in vključenost. Ljubljana, ZRSŠ.