Digitalno državljanstvo v času pouka na daljavo

Digital citizenship in online education

Alenka Paternoster, OŠ Gabrovka-Dole, Zavod RS za šolstvo

Povzetek

Prispevek bo osvetlil pripravo in izvedbo na šolski ravni mednarodnega projekta Izobraževanje za digitalno državljanstvo v času pouka na daljavo. Vsebinsko je projekt zasnoval Svet Evrope, v Sloveniji je njegovo koordinacijo prevzel Zavod RS za šolstvo. Manjša skupina šol (10) je raziskovala tri področja digitalnega državljanstva: prisotnost na spletu, dobro počutje na spletu in pravice na spletu. Projektni tim OŠ Gabrovka-Dole, ki so ga sestavljali trije učenci, štirje učitelji in dva starša, se je osredotočil na področje prisotnosti na spletu. Področje vključuje naslednja podpodročja: dostop in vključenost, učenje in ustvarjalnost, medijska in informacijska pismenost (Council of Europe, 2018). Z mini raziskavo so ugotovili, da so učenci z organizacijo svojega dela na daljavo, ki je bilo časovno dosti manj obremenilno kot sicer prisotnost v šoli, zadovoljni, vendar pa bi polovica učencev raje obiskovala pouk v šoli.

Ključne besede: digitalno državljanstvo, mednarodni projekt, Svet Evrope, Zavod RS za šolstvo

Viri

  • Council of Europe. 2018. A Conceptual Model. Pridobljeno s Https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/a-conceptual-model.