3P – polno, prisotno, pristno

Fully present and authetnic

mag. Maja Bajt, Inštitut tukaj in zdaj, Inštitut za psihološko pomoč, čuječnost in kakovost bivanja, Kranj

Povzetek

Čuječnost je način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. S čuječnostjo se učimo svojo pozornost usmeriti na trenutno izkušnjo, kot se poraja tukaj in zdaj. Zavedamo se svojih misli, čustev, telesnih občutkov in namer ter zunanjega dogajanja, brez, da bi se poskušali doživljanju izogniti ali ga kako drugače. Čuječnost je temeljna sestavina človekovega zavedanja in duševna sposobnost, ki jo lahko razvijamo in krepimo na številne načine. Hkrati beseda čuječnost pomeni tudi nabor vaj in tehnik (v nadaljevanju: praksa čuječnosti), s katerimi to zavedanje razvijamo in krepimo. Veščine in znanje o čuječnosti je smotrno pristopiti celostno: z vajami. Krepitev zavedanja je za čustveni in osebnostni razvoj vsakega posameznika ključnega pomena, saj predstavlja pomembno orodje za učenje izbire in doseganje vedenjskih, osebnostnih in doživljajskih sprememb. To pomeni biti sposoben izbirati, na kaj se boš osredotočil, kako se boš odzival na dražljaje znotraj in izven sebe in se odločati o tem, kako se boš počutil. Čuječnost zato predstavlja enega izmed najbolj obetavnih načinov za izboljševanje duševnega blagostanja. V kratkem prispevku bo predstavljeno nekaj teoretičnih osnov o čuječnosti ter nekaj praktičnih vaj, ki bodo učitelju pomagale pri razvijanju (polne) prisotnosti in avtentičnemu vstopanju v razred.

Ključne besede: čuječnost, prisotnost, čustva.

Viri:

  • Kabat Zinn, J. (1994). Kamorkoli greš, si že tam. Ljubljana. Iskanja.
  • Burdick, D. (2019). Čuječnost za otroke in najstnike. Domžale. Pogled.
  • Križaj, R. (2020). Čuječnost. Ljubljana. Mladinska knjiga.