NAK 2021 - pasica

Tema/vsebinsko področje: Vseživljenjsko učenje


Konferenca učiteljev in učiteljic razrednega pouka se izvaja vsaki dve leti. Udeležencem ponudi predavanja, delavnice, okrogle mize in premišljevalnice, ki zajemajo znanja, spretnosti in veščine za izvajanje sodobnega pouka na razredni stopnji, torej z mlajšimi učenci. Na konferenci sodelujejo priznani strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem učenja in poučevanja mlajših učencev, formativnim spremljanjem, medpredmetnostjo in spodbudnim okoljem na začetku šolanja. Aktivno vlogo na konferenci imajo tudi učitelji praktiki.

Arhiv minulih konferenc

RP 2022: Soustvarjamo razredni pouk


Datum dogodka: 15. – 16. marec 2022 
Kraj: spletna konferenca 

Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022

Program, gradiva in videoposnetki